Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Hôm nay: 418

Lượt truy cập: 2.822.591

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 28-5, Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã chủ trì kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành trong việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 13-11-2014 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài cho biết, 3 năm qua (2016-2019), bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn, tạo nên những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tập thể, mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Kinh tế thành phố có sự chuyển biến tích cực…

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo gương Bác, thành phố đã lực chọn thực hiện 2 chương trình đột phá, gồm: “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là các tuyến đường giao thông đô thị, giao thông khu phố, ấp” và “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác”. Cán bộ, đảng viên xây dựng tác phong gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng. Lãnh đạo chủ chốt thành phố, các xã, phường, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

New Picture.png

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc 

Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thời gian qua, Thành ủy Đồng Xoài đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai, thực hiện tốt trên các lĩnh vực: Giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, dân số, gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... gắn với triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, thành phố đưa các nội dung này vào đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Sau 4 năm triển khai, thực hiện, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dân cư ngày càng phát triển, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, cống hiến của toàn dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Môi trường văn hóa được cải thiện. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới… Với những kết quả đạt được, cuối năm 2017, thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Đến nay, thành phố chỉ còn 42 hộ nghèo, chiếm 0,24% tổng số hộ dân.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành cũng đã báo cáo với đoàn về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng công viên trung tâm, đầu tư bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng; phát triển du lịch sinh thái quanh hồ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết 33. Đồng thời đề nghị, đối với Nghị quyết 33, thành phố cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thường xuyên quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, người làm công tác văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nhất là công tác quy hoạch, thanh, kiểm tra về văn hóa. Quan tâm đầu tư tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm văn hóa các cấp; tiếp tục kêu gọi đầu tư và đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về văn hóa ở thành phố… Đối với Chỉ thị 05, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đề nghị thành phố Đồng Xoài và xã Tân Thành cần xem xét để việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Đồng thời cho biết, các ý kiến, kiến nghị của xã và thành phố, đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo Tỉnh ủy xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

                                                                                                           AĐ-ML

Lượt xem: 350

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif