Lịch Làm việc Tuần 39/2022

Lịch Làm việc Tuần 39/2022

Số kí hiệu LLV39/2022
Ngày ban hành 23/09/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 9 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 39 năm 2022 (từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2022)
 
THỨ BẢY (24/9)
TỐI 19h45: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022. Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT đa năng tỉnh.
THỨ HAI (26/9)
SÁNG 1) 7h15: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), cán bộ, công chức và người lao động cơ quan: Ăn sáng tại nhà ăn cơ quan. Địa điểm: Nhà ăn cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự buổi làm việc với Đoàn Công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
3) 8h00-9h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 570/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội về thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh uỷ.
 4) 10h00 -10h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Phó bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi bộ đột xuất bầu bổ sung chi ủy chi bộ. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đảng viên cơ quan. 
5) Đ/c Nhã: Tham gia đoàn công tác của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với một số cơ quan cấp tỉnh về tìm hiểu thực tế, triển khai viết bài tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Công văn số 708-CV/BTGTU, ngày 13/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia Đoàn giám sát 638 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Địa điểm: Thị ủy Phước Long.   
THỨ BA (27/9)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 9h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp báo Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 570/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội về thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc. Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
4) 8h00: Đ/c Đức: Giảng bài hướng dẫn cài đặt Mocha35; Đề án 03 và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tổ công tác 03 của huyện Hớn Quản. Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản.
CHIỀU 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban tuần 39/2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.  
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Đức
THỨ TƯ (28/9)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương với các tỉnh, thành phố. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp An ninh Quốc phòng đối tượng 4. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (thời gian: Cả ngày)
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đi kiểm tra thực địa và tổng duyệt chương trình tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc. Địa điểm: Tại UBND huyện Chơn Thành lúc 14h00.
THỨ NĂM (29/9) 
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 11/2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Nội dung:
(1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022;
(2) Chủ trương triển khai một số nội dung theo Kết luận số 135-KL/TU của Tỉnh uỷ về sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh uỷ;
(3) Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;
(4) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.

2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2022. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), lãnh đạo các phòng; chuyên viên phòng TT-KG, đ/c Đăng phục vụ. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Khiêm, Sơn, Ngọc: Dự Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tại huyện Bù Đăng. Địa điểm: HT UBND huyện Bù Đăng.
THỨ SÁU (30/9)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Phó bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi bộ định kỳ tháng 9/2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đ/c Đảng viên cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp Lý luận Chính trị. Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp (thời gian: Cả ngày)
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 15h00: Công chức, người lao động cơ quan: Lao động, dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan.
THỨ BẢY (01/10)
SÁNG 8h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự Lễ công bố thành lập thị xã Chơn thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Hôm nay13,794
  • Tổng lượt truy cập10,226,944
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây