Lịch làm việc - Tuần 02/2024

Lịch làm việc - Tuần 02/2024

Số kí hiệu LLV02/2024
Ngày ban hành 08/01/2024
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2024
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

mTỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 05  tháng 01 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 02 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)
THỨ HAI (08/01):
SÁNG
  1. Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 9h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì họp Tổ Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo công tác thi hành điều lệ Đảng 15 năm (2010 – 2025), Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Quân, Đức, Khiêm.
CHIỀU
1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp cơ quan thông qua chương trình công tác tuyên giáo năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Phó tưởng Ban, công chức cơ quan.  
2) 17h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dùng cơm thân mật với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhân dịp tổng kết năm 2023. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh đoàn.
THỨ BA (09/01):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT chuyên Quang Trung do trường THPT chuyên Quang Trung tổ chức. Địa điểm: Trường THPT chuyên Quang Trung (dự theo Thư mời của Trường giành cho đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
3) 9h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp xét chọn tác phẩm viết hay nhất về quê hương Bình Phước tại cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh niên tổ chức. Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (Giao phòng TT-KG chuẩn bị nội dung).
4) 8h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Ban Thường vụ Liên hiệp Hội. Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch Liên hiệp Hội.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phiên thứ 07. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024 tại huyện Phú Riềng. Địa điểm: Huyện ủy Phú Riềng.
Cùng dự: Đ/c Ngọc
THỨ  (10/01):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2024. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB); Đảng viên chi bộ cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Khiêm, Nhã, Ngọc: Dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 01/2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.  
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nghe đ/c Giang báo cáo kinh phí năm 2023. Địa điểm: Phòng làm việc Trưởng ban (Đ/c Giang chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: Đ/c Giang.         ‘
sdưdsz
2) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị tổng kết Cựu chiến binh Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Đ/c Hồng Sơn; Phúc – chuẩn bị âm thanh, chụp hình, viết tin bài.
  1. Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất nội dung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung, đối tượng, lực lượng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2024. Địa điểm: Hội trường UBKT Tỉnh ủy.
4) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
5) 17h15: Các đồng chí lãnh đạo Ban; lãnh đạo các phòng; đ/c Phúc: Dùng cơm thân mật với các đại biểu Cựu chiến binh Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Nhà ăn cơ quan.
THỨ NĂM (11/01):
SÁNG 1) 08h00 -9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (PB): Dự Họp thông qua Bộ dữ liệu về tranh, ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng về vùng đất và con người Bình Phước để chế tác, in ấn thành các sản phẩm quà tặng của lãnh đạo tỉnh - lần 2 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân.
3) 8h00: Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Kinh tế công nghiệp - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (thời gian: cả ngày).
CHIỀU 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp chi ủy để thông qua các văn bản của chi ủy năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Kính mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT).
Cùng dự chuẩn bị nội dung: Đ/c Hùng, Phúc.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Tổ biên tập tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị tổng kết công tác hoạt động báo chí năm 2023. Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước.
Cùng dự: Đ/c Nhã
THỨ SÁU (12/01):
  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 8h00:  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo quần chúng liên ngành và các chương trình phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Phú Riềng.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Kinh tế công nghiệp - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (thời gian: cả ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường: Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì họp Tổ Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo công tác thi hành điều lệ Đảng 15 năm (2010 – 2025), Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Quân, Đức, Khiêm, Hùng.
4) 16h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Chủ tịch công đoàn): Dự cơm thân mật nhân dịp Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Nhà ăn Ban Nội chính Tỉnh ủy.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập157
  • Hôm nay16,718
  • Tổng lượt truy cập10,207,407
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây