Lịch làm việc Tuần 12/2023

Lịch làm việc Tuần 12/2023

Số kí hiệu LLV12/2023
Ngày ban hành 21/03/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 12 năm 2023 (từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)
 
THỨ HAI (20/3):
SÁNG  1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban thông qua Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Quang Trung, Minh An.
2) 9h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Hùng: Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2023) và liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. 
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Khiêm, Đức, Hùng, Hồng Sơn, Phúc, Luật: Tham gia thi đấu và cổ vũ bóng đá liên quân khối Đảng thi đấu do Công đoàn viên chức tổ chức. Địa điểm: Trường Cao đẳng công nghiệp cao su.
THỨ BA (21/3):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì họp phòng Thông tin – Khoa giáo. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Trưởng, phó phòng, chuyên viên phòng Thông tin - Khoa giáo.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Thành phần dự họp cơ quan: Đ/c Quân (chuẩn bị báo cáo)
Thành phần dự họp ngoài cơ quan: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (22/3):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Đi công tác cơ sở (thời gian: cả ngày)
3) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2023. Địa điểm: Hội trường E huyện Phú Riềng. (cả ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì họp phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Công chức phòng LL-VH-LSĐ.
THỨ NĂM (23/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi ủy tháng 3/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Phó bí thư chi bộ), Đức
2) 9h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp xem xét đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý. Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 7h30: Đ/c Quân, Quang Trung: Dự hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Đồng Nơ. Địa điểm: Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Triển khai thông tin thời sự quý I/2023 cho Thị uỷ Phước Long. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Thị xã và trực tuyến xuống các xã, phường trên địa bàn Thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp với các đơn vị thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng, quảng bá tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Thành Trung.  
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (24/3):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Thành phần dự họp cơ quan: Đ/c Quân (chuẩn bị báo cáo)
Thành phần dự họp ngoài cơ quan: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng lớp trung cấp lý luận chính trị tại Phước Long. Địa điểm: Thị xã Phước Long (cả ngày).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3) 15h00: Công chức, người lao động cơ quan: Lao động dọn vệ sinh, trồng hoa khuôn viên trước cơ quan.
CHỦ NHẬT (26/3):
SÁNG  7h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự lễ khai mạc giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước và chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Đia điểm: Quảng trường 23/3, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
CHIỀU  14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) do Đồng Xoài tổ chức. Đia điểm: Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập145
  • Hôm nay16,691
  • Tổng lượt truy cập10,207,380
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây