Lịch làm việc Tuần 16/2022

Lịch làm việc Tuần 16/2022

Số kí hiệu LLV16/2022
Ngày ban hành 15/04/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16  tháng 4 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 16 năm 2022 (từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022)

 
CHỦ NHẬT (17/4)
CHIỀU 17h00: Giao đ/c Quân, Khiêm, Đức: Hoàn thành báo cáo các lĩnh vực phụ trách theo Công văn 2754-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước gửi về phòng Tuyên truyền – Tổng hợp. Trong báo cáo đề nghị nêu rõ những khó khăn, kiến nghị đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương. (Giao đ/c Đức tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh, trình lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng góp ý tại cuộc họp sáng thứ 2).
THỨ HAI (18/4)
SÁNG 1) 9h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì họp thông qua báo cáo công tác Tuyên giáo phục vụ đoàn làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), lãnh đạo các phòng; đ/c Tuyết Anh, Phúc.  
2) 8h00 - 8h45: Đ/c Đức, Hùng, chuyên viên và người lao động phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Dự họp phòng Tuyên truyền - Tổng hợp. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở. Địa điểm: Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Quý I/2022. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên các phòng.
THỨ BA (19/4)
SÁNG 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30 - 8h30: Đ/c Đức: Triển khai Đề án 03 của Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho huyện ủy Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo huyện ủy Đồng Phú.
3) Đ/c Giang, Phúc, Quang Trung, Luật. Đăng: Chuẩn bị Hội trường B để phục vụ hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022.
CHIỀU 1) 16h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc với đại diện Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh để nghe báo cáo kết quả xác minh thông tin trên mạng xã hội. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (giao đ/c Hùng chuẩn bị nội dung và Thư mời).
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng.
2) 15h00: Công đoàn viên cơ quan: Lao động vệ sinh khuôn viên trụ sở sân cơ quan.
TỐI 19h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự lễ khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, năm 2022. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (20/4)
SÁNG 7h15: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022. Đia điểm: Hội trường B cơ quan (thời gian: Cả ngày).
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PTB), Quân, Khiêm, Đức, Hùng, Tuấn, Minh An, Hồng Sơn.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục chủ trì Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PTB), Quân, Khiêm, Hùng, Tuấn, Minh An, Hồng Sơn.
2) Đ/c Đức, Hà: Đi công tác tại tỉnh Khánh Hóa.
3) Đ/c Giang, Phúc, Quang Trung, Luật. Đăng: Sau khi kết thúc hội thi chuẩn bị Hội trường B thành hình chữ U để phục vụ hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết sáng ngày 21/4.
THỨ NĂM (21/4)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
Thành phần: Đ/c Trưởng, phó, chuyên viên phòng LL-VH-LSĐ. Đ/c Phúc phối hợp trực đường truyền trực tuyến.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Lễ công bố Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Đức, Hà: Tham gia Hội nghị bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35 do Trung ương tổ chức. Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (đến hết ngày 22/4/2022)
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Trần Đình Hiếu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Huy - Công an tỉnh; Đ/c Lê Nguyên Tánh - Sở Thông tin và Truyền thông. 
CHIỀU Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
THỨ SÁU (22/4)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì họp Tổ viết Lịch sử cơ quan để nghe báo cáo công tác viết Lịch sử năm 2022 của cơ quan. Địa điểm: Hội trường B - cơ quan (giao đ/c Quang Trung chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp).
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Danh, Quang Trung, Minh An.
2) 8h00: Đ/c Khiêm, Dương, Sơn: Dự Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Địa điểm: Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
2) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở ở thị xã Bình Long.
        K/T TRƯỞNG BAN
     PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Nguyễn Tiến Cường

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 89 | lượt tải:82

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 304 | lượt tải:141

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:105
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập159
  • Hôm nay15,172
  • Tổng lượt truy cập8,666,012
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây