Lịch làm việc Tuần 19/2023

Lịch làm việc Tuần 19/2023

Số kí hiệu LLV19/2023
Ngày ban hành 07/05/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 05 tháng 5 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 19 năm 2023 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)
 
THỨ HAI (08/5):
SÁNG  1) Các đồng chí lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 9h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp Tổ thư ký giúp việc Hội đồng chung khảo t chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2022-2023). Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Quân, Tuyết Anh; Phạm Hiến – Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ; Kiều Thị Hiền Thinh - Chánh Văn phòng Hội nhà báo; Trương Thị Mỹ Huệ - CV phòng Quản lý Văn hóa, sở VHTTDL.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Hội đồng chung khảo t chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2022-2023). Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Đức, Tuyết Anh.
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Nguyễn Khắc Vĩnh – PGĐ sở VHTTDL; Đoàn Như Viên – CT Hội nhà báo; Lê Văn Quang – CT Hội VNNT; Phạm Hiến – Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ; Kiều Thị Hiền Thinh - Chánh Văn phòng Hội nhà báo; Trương Thị Mỹ Huệ - CV phòng Quản lý Văn hóa, sở VHTTDL.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT),: Làm việc tại cơ quan.
3) 15h30: Đ/c Hùng, Thành Trung, Quang Trung, Nhã, Phúc, Giang: Thay phông hội trường B cơ quan. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
THỨ BA (09/5):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Quân, Quang Trung: Dự hội thảo lần thứ Hai “kỷ yếu các hoạt động phong trào của Phụ nữ Phước Long giai đoạn 1975-2021”. Địa điểm: Phòng họp Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Phước Long.
CHIỀU  14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban. Nội dung: Chuẩn bị nội dung buổi làm việc của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan về công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025. Địa điểm: Tại Hội trường A – cơ quan (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Cùng dự: Các đồng chí Phó trưởng ban; Đ/c Đức, Hùng, Thành Trung.
THỨ TƯ (10/5):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp thống nhất nội dung hoạt động của Khối thi đua số 1 năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Khối trưởng, Khối thi đua số 1 tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đ/c Bình
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do UBMTTQVN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 8h30: Đ/c Khiêm, Sơn, Dung: Dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về sử dụng điện năm 2023 tại xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội nghị.
- 14h00 – 15h30: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
- 15h30: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Các đồng chí đảng viên.
TỐI 19h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XIV. Địa điểm; Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (11/5):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Dự buổi làm việc của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan về công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Cùng dự: Đ/c Hùng, Thành Trung.
2) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Nhã: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII (khu vực phía Nam) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (đường Hùng Vương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
CHIỀU 1) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XIV. Địa điểm; Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Phước.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho việc xúc tiến gặp gỡ với đoàn viên trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan
THỨ SÁU (12/5):
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
 2) 8h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp phòng Tuyên truyền – Tổng hợp. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Kính mời dự: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT)
Thành phần: Công chức, người lao động phòng TT-TH.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
 2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Chủ tịch Công đoàn): Chủ trì bàn giao nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Hùng, Quang Trung, Bình, Lan.
3) 15h00: Công chức, người lạo động: Dọn vệ sinh cơ quan. Địa điểm: Khuôn viên sân trụ sở cơ quan.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 99 | lượt tải:84

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 313 | lượt tải:147

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 190 | lượt tải:105
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Hôm nay20,078
  • Tổng lượt truy cập8,708,115
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây