Lịch làm việc - Tuần 29/2023

Lịch làm việc - Tuần 29/2023

Số kí hiệu LLV29/2023
Ngày ban hành 16/07/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 7 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 29 năm 2023 (từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2023)
 
THỨ HAI (17/7)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan. 
2) 7h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Giảng bài lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa 78. Địa điểm: Trung đoàn 736, xã Tân Thành, tp Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nghe Lãnh đạo phòng Tuyên truyền – Tổng hợp báo cáo một số nội dung quan trọng 6 tháng cuối năm và công tác tài chính cơ quan 6 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Phòng làm việc Trưởng ban.
Thành phần: Đ/c Đức, Giang.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự và đồng chủ trì Hội thảo Khoa học: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp. Địa điểm: Phòng họp 1 - Trường Chính trị tỉnh (theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Tỉnh ủy và Thư mời của Trường Chính trị). Giao Phòng LL-VH-LSĐ liên hệ Trường Chính trị chuẩn bị nội dung, tài liệu.
3) 15h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự lễ trao tặng sách của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho Thư viện tỉnh. Địa điểm: Thư viện tỉnh (phòng TT-TH phối hợp Thư viện tỉnh chuẩn bị).
Cùng dự: Đ/c Hùng, Thành Trung, Phúc.
4) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
5) 16h00: Công chức cơ quan: Tham gia tập luyện thể thao môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi tại cơ quan (Thời gian: hết tuần).
6) Đ/c Bình, Minh An, Dương: Nghỉ phép năm theo đơn xin nghỉ phép.
THỨ BA (18/7):
SÁNG  8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; đ/c Quân, Đức, Khiêm.
Thành phần ngoài cơ quan: Đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
- 14h00: Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp báo cáo:
+ Thông qua tài chính cơ quan 6 tháng đầu năm 2023.
+ Báo cáo nội dung công chức xin chuyển công tác.
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban, Đức, Giang.
- 15h15: Phòng Thông tin – Khoa giáo báo cáo:
+ Thông qua Tờ trình và Kế hoạch báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch thông tin thời sự cho cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ Báo cáo nội dung đề xuất của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo – BTGTW phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội thảo “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.
+ Đề xuất một số giải pháp đổi mới bản tin nội bộ và thông tin ra dân; đề xuất sửa đổi quy định nhuận bút bản tin.
Thành phần:  Các đồng chí phó trưởng ban, công chức phòng Thông tin – Khoa giáo. 
 2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự khai mạc kỳ họp thứ tám (kỳ họp giữa năm 2023), Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài (Thời gian: 02 ngày 18-19/7/2023).
3) 13h45 – 15h15: Đ/c Khiêm: Báo cáo chuyên đề Biên đảo và Biên giới Việt Nam; thông tin thời sự Quý II/2023 cho Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ TƯ (19/7):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì kiểm tra việc triển khai thực hiện thí điểm sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ huyện Đồng Phú. Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Phúc.
Thành phần ngoài cơ quan: Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Bình Phước.
2) 7h45: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp giữa năm 2023), Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB - Bí thư Chi bộ): Chủ trì sinh hoạt chuyên đề Quý II/2023 với nội dung “nói ngắn, viết gọn” theo phong cách Hồ Chí Minh. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (theo Kế hoạch số 18-KH/CBBTGTU, ngày 29/6/2023 của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Các đảng viên chuẩn bị nội dung thảo luận.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp giữa năm 2023), Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
THỨ NĂM (20/7):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi do Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (20/7/1973-20/7/2023). Địa điểm: Hội trường A UBND xã Lộc Hưng.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự giám sát công khai, minh bạch thực hiện thủ tục hành chính nhà nước liên quan lĩnh vực đất đai; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp Đồng Xoài.
4) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Sở Tư pháp tỉnh.
5) 9h00: Đ/c Khiêm: Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì kiểm tra việc triển khai thực hiện thí điểm sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Phúc.
Thành phần ngoài cơ quan: Mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Bình Phước.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở (đến hết ngày 21/7/2023).
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 13h30: Đ/c Khiêm: Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ SÁU (21/7):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Khiêm: Dự khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm: Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3) 17h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm: Dự cơm thân mật nhân dịp Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:59

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:602

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay10,016
  • Tổng lượt truy cập9,677,811
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây