Lịch làm việc - Tuần 30/2023

Lịch làm việc - Tuần 30/2023

Số kí hiệu LLV30/2023
Ngày ban hành 22/07/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 23 tháng 7 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 30 năm 2023 (từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2023)
 
THỨ HAI (24/7)
SÁNG 1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi): Chủ trì họp đề nghe Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp báo cáo tổng hợp kết quả, phương án chấm thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung)
Thành phần dự họp: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Trưởng ban giám khảo); đ/c Đức, Hùng, Phúc, Hà, Tuyết Anh (Theo Quyết định số 58-QĐ/BCĐ ngày 10/5/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh)
Kính mời cùng dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB).
2) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm:  Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2023. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
3) 13h30: Đ/c Hùng: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm:  Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
3) 16h00: Công chức cơ quan: Tham gia tập luyện thể thao môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi tại cơ quan (Thời gian: hết tuần).
THỨ BA (25/7):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp sơ kết đánh giá việc triển khai thí điểm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
Thành phần dự họp: Đ/c Đức, Phúc 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Làm việc tại cơ quan. 
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, gồm: Khảo sát tại Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98; Bệnh viện Lộc Ninh – Công trình kiến trúc thời Pháp thuộc; Địa điểm Chiến thắng Dốc 31; Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
4) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.  
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn Giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Lộc Ninh. 
3) 14h00: Đ/c Đức: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm:  Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
THỨ TƯ (26/7):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Đi công tác cơ sở (cả ngày). 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Làm việc tại cơ quan. 
3) 8h30: Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp hội.
4) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn Giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, khảo sát tại Chùa Đức Bồn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng); khảo sát tại Thác Đứng (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng). Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng An ninh Quốc phòng đối tượng 4 tại huyện Phú Riềng. Địa điểm: Hội trường Trường TH&THCS Nguyễn Đình Chiểu (thời gian: cả ngày).
5) 7h30: Đ/c Đức: Giảng bài tại thị xã Phước Long. Địa điểm: Hội trường Thị xã Phước Long.
6) 7h30: Đ/c Hồng Dương: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm:  Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn Giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Bù Đăng.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì tổ chức Hội thi Báo cáo viên của đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan. (Theo Kế hoạch số 06-KH/BTGTU, ngày 11/4/2023 của Công đoàn Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy).
Thành phần tham gia dự thi yêu cầu: Mỗi phòng cử 02 đến 03 công chức của phòng dự thi (phó phòng và chuyên viên).
THỨ NĂM (27/7):
SÁNG 1) 6h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB) Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Quân, Đức, Khiêm: Dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt Liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
2) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Dương, Thành Trung: Tham dự các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Long và huyện Lộc Ninh tổ chức tham quan cột mốc 69, công trình X16, Khu di tích Tà Thiết, ôn lại truyền thống, giao lưu kinh nghiệm). Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
4) 7h30: Đ/c Đức, Phúc: Dự hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2023. Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài (thời gian: cả ngày)
4) 7h30: Đ/c Quang Trung: Giảng bài lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023 tại Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm:  Hội trường Công an Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự hội thảo “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện mới” khu vực Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước năm 2023 do Ủy ban Dân tộc Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghiệp vụ Cao su.
THỨ SÁU (28/7):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Đức, công chức phòng TT-KG.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Công văn số 1021-CV/BTGTU, ngày 21/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Đoàn Giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp:
- 14h00 – 15h00: Chấm góc làm việc “gọn – sạch – an toàn”. Địa điểm: Các phòng làm việc của cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban.
- 15h00-16h00: Chủ trì họp lãnh đạo Ban và Lãnh đạo các phòng để đánh giá kết quả theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua đột kích "tháng cao điểm hoạt động 02 nhất" chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; trưởng, phó các phòng.
Yêu cầu: Công chức và Lãnh đạo 3 phòng tổng hợp kết quả, đánh giá, lựa chọn cá nhân khen thưởng theo Kế hoạch số 116-KH/BTGTU, ngày 30/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) 16h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Lễ ký kết tài trợ chính Giải “Bình Phước Marathon 2023” giữa Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi. Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập146
  • Hôm nay15,052
  • Tổng lượt truy cập10,228,202
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây