Lịch làm việc - Tuần 32/2023

Lịch làm việc - Tuần 32/2023

Số kí hiệu LLV32/2023
Ngày ban hành 09/08/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 8 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 32 năm 2023 (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2023)
 
THỨ HAI (07/8):
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Đức, Hùng, Hà, Tuyết Anh.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Dương, Minh An: Dự Hội nghị tập huấn “nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” năm 2023. Địa điểm: Khách sạn Hai Bà Trưng, số 08 đường Hai Bà Trưng, Tp Buôn Mê Thuật, tỉnh Đăk Lắk (thời gian: đến hết ngày 11/8/2023). 
4) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia đoàn công tác cùng Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại các tỉnh Miền Tây về học tập kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian: đến hết ngày 09/8/2023). 
CHIỀU  Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan
THỨ BA (08/8):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 9h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp đoàn tiền trạm Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (T79) đến khảo sát công tác chuẩn bị đón Đoàn công tác Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Đức, Hùng, Thành Trung, Quang Trung.
Thành phần ngoài cơ quan: Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp chính trị hè tại Bù Đăng. Địa điểm: Trung tâm chính trị huyện Bù Đăng (thời gian: 01 ngày).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung.
THỨ TƯ (09/8):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Làm việc tại cơ quan
2) 9h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp báo về Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung.
 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh.
2) 13h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Quân, Quang Trung, Luật.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Kế hoạch số 123-KH/BTGTU, ngày 03/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
3) 18h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự tiếp ăn tối Đoàn Công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
THỨ NĂM (10/8):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): 
- 6h00: Dự tiếp ăn sáng Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
- 6h30: Tham gia đoàn công tác của đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.
2) 7h45: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Lễ phát động “tháng hành động vì Nan nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Quân, Quang Trung, Luật.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Kế hoạch số 123-KH/BTGTU, ngày 03/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
CHIỀU 1) 13h45: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tham gia cùng Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn thăm, làm việc với Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh.
2) 15h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự làm việc với Đoàn công tác đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. 
3) 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Quân, Quang Trung, Luật.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Kế hoạch số 123-KH/BTGTU, ngày 03/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4) 14h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
THỨ SÁU (11/8):
SÁNG 1) 7h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Tham quan không gian nghệ thuật Đàn đá và Dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Quân, Đức, Quang Trung.
 2) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB – Phó bí thư chi bộ): Chủ trì hội nghị trực tuyến Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (theo Kế hoạch số 227 /UBND-KH, ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước).
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Triển khai chính trị hè tại Chơn Thành. Địa điểm: Trung tâm Chính trị Chơn Thành.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 17h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Tiếp đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu. Địa điểm: Tại phòng ăn Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đức, Khiêm, Dương, Thành Trung, Nhã, Hồng Sơn, Dung, Hà, Luật, Giang.  
THỨ BẢY (12/8):
SÁNG Sẽ cập nhật ngày mai khi có lịch của đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay9,667
  • Tổng lượt truy cập9,677,462
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây