Lịch làm việc Tuần 33/2022

Lịch làm việc Tuần 33/2022

Số kí hiệu LLV33/2022
Ngày ban hành 13/08/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 33 năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)
(cập nhật)
 
THỨ HAI (15/8)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tầng 1 - Nhà A15, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022).
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị hè tại huyện Chơn Thành. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2022)Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quân.
2) 14h45 – 15h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBB): Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 50/2022. Nội dung: Nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo nội dung Công văn số 1853-CV/BND ngày 26/7/2022 của Báo Nhân dân và công tác chuẩn bị in đóng tập các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU. Địa điểm: phòng họp C -Tỉnh uỷ (giao đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
3) 15h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp nghe báo cáo các nội dung:
- 15h30: Nghe Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp báo cáo công tác chuẩn bị tiếp đoàn và làm việc với đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đức, Hùng, Thành Trung, Giang, Bình.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính – Quản trị, VPTU cùng dự.
- 16h15: Nghe Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp phối hợp với phòng LL-VH-LSĐ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động và tọa đàm 50 năm chiến thắng Tàu Ô (28/81972-28/8/2022).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Đức, Hùng, Danh, Quang Trung, Minh An, Thành Trung.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị hè tại huyện Chơn Thành.
THỨ BA (16/8)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh để thông qua Báo cáo 7 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 (thay đổi, bổ sung). Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh uỷ (Đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đ/c Đức, Hùng, Hà.
3) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” do Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Địa điểm: Trung tâm Chỉ huy – Công an tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng An ninh quốc phòng đối tượng 4 tại thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 16h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nhận bàn giao công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (giao Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), lãnh đạo các phòng, đ/c Giang, Bình.
Kính mời dự: Đồng chí Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (nguyên Trưởng Ban).
THỨ TƯ (17/8)
SÁNG 1) 6h15: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp ăn sáng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Trường Chính trị.
Thành phần: Đức, Hùng, Giang, Phúc, Hà.
2) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan
3) 6h45: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình biên giới, giao thương, du lịch, quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Huyện Lộc Ninh (có chương trình riêng).
Cùng đi: Đ/c Hùng, Phúc, Hà.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị hè tại huyện Chơn Thành.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị hè tại huyện Chơn Thành.
3) 14h00: Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Chuẩn bị Hội trường và công tác phục vụ để tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM (18/8)
SÁNG  8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia Do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường lầu 8-Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Công chức phòng Tuyên truyền - Tổng hợp.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (19/8)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Thông tin thời sự tại huyện ủy Chơn Thành và làm việc với Ban Tuyên giáo huyện ủy Chơn Thành. Địa điểm: Huyện ủy Chơn Thành.
Thành phần: Đ/c Hùng, Phúc.  
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị hè tại thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan
2) 15h00: Đoàn viên Công đoàn: Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký

Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:63

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 769 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:144
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay12,529
  • Tổng lượt truy cập9,721,462
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây