Lịch làm việc - Tuần 34/2023

Lịch làm việc - Tuần 34/2023

Số kí hiệu LLV34/2023
Ngày ban hành 21/08/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 8 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 34 năm 2023 (từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)
 
 THỨ HAI (21/8):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
2) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
3) Đ/c Hùng, Quang Trung: Nghỉ phép đến hết ngày 25/8/2023
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 14h00: Phòng LL-VH-LSĐ: Báo cáo Kế hoạch tổ chức ngày Âm nhạc Việt Nam.
Thành phần cơ quan: Các đồng chí Phó trưởng ban; Lãnh đạo phòng các phòng, Minh An.
Thành phần ngoài cơ quan: Mời Đ/c Quang – Chủ tịch Hội VHNT; đ/c Hòa, Vượng – Hội nhạc sỹ (Phòng LL-VH-LSĐ liên hệ mời dự).
- 15h00: Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp:
- Báo cáo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần:  Các đồng chí Phó trưởng ban; Lãnh đạo phòng các phòng. 
- Báo cáo rà soát công tác quy hoạch cấp phòng của cơ quan.
Thành phần:  Các đồng chí Phó trưởng ban; Đức
2) 16h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB -Bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi ủy tháng 8/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần chi ủy: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB); Đ/c Đức
Kính mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB)
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
THỨ BA (22/8):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì làm việc với Sở Y tế về công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy về lĩnh vực Y tế. Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Dương, Thành Trung, Dung.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Địa điểm: Hội trường Sở KH-CN.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Dương, Thành Trung, Ngọc.  
2) 15h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự công bố Quyết định của Kiểm toán nhà nước đối với tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Giang.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
THỨ TƯ (23/8):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan. 
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham dự chương trình chạy thử kịch bản Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác biên giới bàn biện pháp giải quyết một số tình huống trên biên giới. Địa điểm: Phòng tham mưu – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Địa điểm: Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo.
4) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức: Tham gia học tập lớp bồi dưỡng, đào tạo đối tượng 1, 2. Địa điểm: Trường Chính trị (thời gian: cả ngày).
5) 7h30: Đ/c Khiêm: Tham gia lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 15 năm 2023. Địa điểm: Hội trường cơ sở II, Trung đoàn BB736, ấp 6 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.(Thời gian từ ngày 23/8-25/8).
CHIỀU  Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (24/8):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Bí thư chi bộ): Chủ trì họp chi bộ định kỳ tháng 8/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Đảng viên chi bộ.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia Đoàn kiểm tra 1109 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Xây dựng. 
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị tham gia tập nội dung diễn tập phòng thủ, khung tập tại cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban, công chức cơ quan.
2) 15h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị công bố Quyết định chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về trực thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Giảng bài lớp bồi dưỡng quốc phòng, nn ninh đối tượng 3. Địa điểm: Hội trường cơ sở II, Trung đoàn BB736, ấp 6 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
THỨ SÁU (25/8):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Ban biên tập App sổ tay đảng viên. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Phúc. 
Thành phần ngoài cơ quan: Thành viên Ban Biên tập; Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Bình Phước; một số cán bộ tổ thư ký.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua số 1. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Bình.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Tổ Nội dung diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Địa điểm: Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn thẩm tra, xác minh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành về tình hình, kết quả xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc; Nghị quyết Đại hội XIII. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay9,296
  • Tổng lượt truy cập9,677,091
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây