Lịch làm việc Tuần 37/2022

Lịch làm việc Tuần 37/2022

Số kí hiệu LLV 37/2022
Ngày ban hành 16/09/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 09 tháng 9 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 37 năm 2022 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)
(cập nhật)
 
THỨ HAI (12/9)
SÁNG  1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PTB): Họp giao ban lãnh đạo Ban Tuần 37. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng, phó các phòng. 
2) Các phòng hoàn thành dự toán kinh phí năm 2023 gửi phòng Tuyên truyền – Tổng hợp qua đ/c Giang.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Nội dung: (1) Thông qua công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; (2) Chủ trương thành lập thị trấn Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, thị trấn Bù Nho, huyện Phú Riềng, phường Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.
2) 14h00: Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PTB): Dự thao giảng chuẩn bị Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực năm 2022. Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thành phần cơ quan: Đ/c Quân, Tuấn.
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Tạ Đình Tuấn - Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng; đ/c Lưu Tiến Dũng - Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Đảng uỷ khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ BA (13/9)
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh (theo ủy quyền của Trưởng ban).  
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PTB): Dự lễ công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, Lễ hội truyền thống, Lễ hội cầu bông của người Kinh huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Di tích Đình thần Tân Khai, huyện Hớn Quản (xe thực hiện theo chế độ khoán).
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Dự họp Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội và Khoa học kỹ thuật tỉnh mở rộng. Địa điểm: Phòng họp Liên hiệp hội.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Ban Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (14/9)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): 
- 8h00: Dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2022). Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 9h00: Dự Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PTB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Dự họp Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội và Khoa học kỹ thuật tỉnh mở rộng. Địa điểm: Phòng họp Liên hiệp hội.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Thông tin thời sự tại thị xã Phước Long.
Cùng dự: Đ/c Hồng Sơn. 
2) 14h00: Đ/c Quân, Quang Trung: Làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Phước Long về biên soạn cuốn kỷ yếu Hội Phụ nữ Phước Long giai đoạn 1975-2022. Địa điểm: Hội LHPN thị xã Phước Long (đi chung xe với đồng chí Trưởng ban).
3) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT- Thành viên BCĐ 515): Tham gia đoàn công tác cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Hớn Quản. Địa điểm: Nhà văn hóa Ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản (xe thực hiện theo chế độ khoán).
4) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.  Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy.   
THỨ NĂM (15/9) 
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PTB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự khai mạc Hội thi Tiếng hát người cao tuổi tỉnh lần IV năm 2022. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.
3) 7h30: Đ/c Lan: Dự Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022. Địa điểm: Hội trường Khối vận thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PTB): Dự họp nghe báo cáo công tác tài chính cơ quan. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
(1) Báo cáo danh mục những công việc từ tháng 9/2022 đến hết năm 2022 cần sử dụng kinh phí (Thành phần dự: Đ/c Đức, Giang, Bình dự họp và báo cáo).
(2) Trưởng các phòng báo cáo dự toán kinh phí năm 2023 (thành phần dự: Đ/c Quân, Đức, Dương, Giang dự họp và báo cáo).
2) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Công an tỉnh. Địa điểm: Trung tâm huấn luyện công an tỉnh.
THỨ SÁU (16/9)
SÁNG  8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PTB): Dự họp thông qua Quy chế làm việc cơ quan; thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các phòng. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (các đồng chí nghiên cứu tài liệu đã gửi để đóng góp ý kiến và gửi lại đ/c Đức sáng thứ 5 để tổng hợp, trình cuộc họp sáng thứ 6).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng. 
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PTB): Dự họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 638-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 15h00: Công chức, người lao động cơ quan: Lao động, dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:311

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay12,570
  • Tổng lượt truy cập9,204,974
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây