Lịch làm việc - Tuần 38/2023

Lịch làm việc - Tuần 38/2023

Số kí hiệu LLV38/2023
Ngày ban hành 17/09/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 38 năm 2023 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)
(cập nhật lần 1)
 THỨ HAI (18/9):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự chương trình khai mạc Ngày hội “Kết nối sản phẩm-phát huy tài nguyên bản địa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Chính trị TP. Đồng Xoài.
3) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chuyên đề Thu hút đầu tư - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian 01 ngày).
4) 7h30:Đ/c Khiêm: Khám sức khỏe ban đầu lập hồ sơ lưu trữ năm 2023. Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức để rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnh.
THỨ BA (19/9):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Địa điểm: Phòng họp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự  sự kiện Truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Chính trị TP. Đồng Xoài.
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chuyên đề Thu hút đầu tư - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian 01 ngày).
4) 7h30: Đ/c Quân, Đức, Danh, Dương: Khám sức khỏe ban đầu lập hồ sơ lưu trữ năm 2023.. Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.
5) 8h00: Đ/c Khiêm, Ngọc: Tham dự Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
6) 7h30: Đ/c Thành Trung: Tham gia khung tập quay phim diễn tập phòng thủ. Địa điểm: Phòng họp B – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đức: Dự họp chi ủy tháng 9/2023. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
Kính mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB), Đào Thị Lanh (PB).
2) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Lãnh đạo Ban để nghe phòng Tuyên truyền – Tổng hợp báo cáo:
- Nội dung dự kiến tỉnh Bình Phước tổ chức luân phiên định kỳ hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2023 với Vùng 4 Hải Quân, Lâm Đồng, Khánh Hóa, Ninh Thuận (đ/c Thành Trung chuẩn bị nội dung).
- Báo cáo kinh phí tháng 9 và kinh phí quý 3/2023 (đ/c Giang chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB), Đào Thị Lanh (PB), Đức, Hùng, Thành Trung, Giang.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
THỨ TƯ (20/9):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 –KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia diễn tập phòng thủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Triển khai thông tin thời sự tại  Phước Long, Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Ban Giám khảo Hội thi Dân vận khéo. Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đ/c Khiêm, Nhã: Dự Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về  BHXH, BHYT năm 2023 tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường UBND phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.
THỨ NĂM (21/9):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đào Thị Lanh (PB): Tham gia Ban giám khảo chấm thi Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm:.Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước. (Hội thi diễn ra xuyên suốt trong 02 ngày 21-22/9/2023).
3) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Thu hút đầu tư - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2).. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian 01 ngày).
4) 7h30: Đ/c Khiêm, Dương, Sơn, Dung: Dự Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về sử dụng điện năm 2023 tại xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
5) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB- Bí thư Chi bộ): Chủ trì sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ. 
THỨ SÁU (22/9):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 7h30:Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề về Thu hút đầu tư - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian 01 ngày).
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Tham dự Hội nghị “Nâng cao năng lực tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tổ chức TRAFFIC International tại VN tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (theo Thư mời riêng của Ban Tổ chức hội thảo và kinh phí do Ban Tổ chức hội thảo chi trả).
CHIỀU  Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 961 | lượt tải:875

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,790,521
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây