Lịch làm việc Tuần 41/2022

Lịch làm việc Tuần 41/2022

Số kí hiệu LLV41/2022
Ngày ban hành 08/10/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07 tháng 10 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 41 năm 2022 (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
 
CHỦ NHẬT (09/10)
SÁNG 10h00-12h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự ngày doanh nhân Việt Nam. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới ADELA (Quốc lộ 14, khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài).
THỨ HAI (10/10)
SÁNG Đ/c Vũ Tiến Điền, Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Hội ý lãnh đạo Ban tuần 41/2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 9h00: Ban chấp hành Công đoàn cơ quan: Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/10 (đ/c Khiêm, Hùng, Lan chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- 9h45: Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp: Thông qua dự toán ngân sách cơ quan năm 2023 (đ/c Đức, Giang chuẩn bị, cùng dự và báo cáo).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Đi công tác cơ sở tại huyện Đồng Phú.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng: Kiểm tra Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh về công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị theo Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 27/7/2022 và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
THỨ BA (11/10)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Địa điểm; Hội trường lầu 8-Trường Chính trị tỉnh. (Thời gian 01 ngày).
Về thành phần, nội dung, hình thức, chương trình hội nghị: Thực hiện theo Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 27/7/2022 và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng dự và phục vụ hội nghị: Phòng LL-VH-LSĐ; đ/c Đăng phục vụ ăn giữa buổi.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Hùng, Phúc: Dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 11 đến ngày 14/10/2022; đ/c Hùng dự ngày 11/10; tập trung tại cơ quan lúc 4h00 xuất phát đi)
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Địa điểm: Hội trường lầu 8-Trường Chính trị tỉnh.
Về thành phần, nội dung, hình thức, chương trình hội nghị: Thực hiện theo Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 27/7/2022 và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng dự và phục vụ hội nghị: Phòng LL-VH-LSĐ; đ/c Đăng phục vụ ăn giữa buổi.
2) Phòng Thông tin – Khoa giáo: Cử cán bộ phối hợp với cán bộ CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đường truyền trực tuyến phục vụ hội nghị báo cáo viên. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng công tác nông dân tại Trường Chính trị tỉnh.
THỨ TƯ (12/10)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần:  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), công chức Phòng Thông tin – Khoa giáo.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Hùng: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Toà nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh. (Từ ngày 12-13/10/2022).
CHIỀU 1) 14h00:  Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (13/10) 
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Đức, Tuyết Anh chuẩn bị nội dung và báo cáo
Thành phần ngoài cơ quan: Mời Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Viettel Bình Phước. 
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
3) 7h30: Đ/c Đức, Dương, Thành Trung, Phúc, Luật: Tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022.  Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.
4) 7h30: Đ/c Dương, Hà: Tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luạt Đảng năm 2022 do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.  Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp (Từ ngày 13 đến ngày 15/10/2022)
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền, Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quân, Danh, Tuấn.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (14/10)
SÁNG Đ/c Vũ Tiến Điền, Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ quý III/2022.  Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 15h00: Công chức, người lao động cơ quan: Lao động, dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan.
TỐI 19h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự chương trình GALA điện ảnh năm 2022. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Phước.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập122
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,221,081
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây