Lịch làm việc - Tuần 41/2023

Lịch làm việc - Tuần 41/2023

Số kí hiệu LLV41/2023
Ngày ban hành 06/10/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 41 năm 2023 (từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2023)
 
THỨ HAI (09/10):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý Đô thị - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. (Thời gian: học tập trung 01 ngày).
4) 7h30: Đ/c Thành Trung, Luật, Dung: Tham gia diễn tập phòng thủ tình huống A2. Địa điểm: Sân vận động tỉnh (Thời gian:02 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 15h00: Đ/c Tuyết Anh: Khai giảng và nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (10/10):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Nhã: Dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp phòng Tuyên truyền – Tổng hợp đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Thành phần: Công chức, người lao động phòng TT-TH.
4) 9h30: Đ/c Đức: Chủ trì họp Tổ thư ký cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của lần thứ 3/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (Đ/c Hùng, Phúc chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: Đ/c Hùng, Phúc, Hà, Tuyết Anh, Giang.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Nhã: Dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (11/10):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Nhã: Dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Phòng LL-VH-LSĐ: Kiểm tra hội trường, công tác chuẩn bị hội nghị trực tuyến. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
CHIỀU 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
Cùng dự: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB); các đồng chí đảng viên.
THỨ NĂM (12/10):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đức: Đi công tác Ninh Bình
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức. Địa điểm; Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh.
3) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 do HĐND tỉnh tổ chức. Địa điểm; Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trường Cao đẳng Cao su Bình Phước.
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài thông tin thời sự tại huyện Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Đồng Phú.
6) 14h00: Đ/c Dương: Tham gia đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan về lĩnh vực đất đai do UBMMTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (13/10):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Tại Khách sạn Legend, Khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).
Cùng dự: Đ/c Đức (dự theo Thư mời giành cho Trưởng phòng TT-TH)
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB):  Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Quy hoạch - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. (Thời gian: học tập trung 02  ngày).
CHIỀU Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY (14/10):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp mặt Hội Nông dân tỉnh Bình Phước – Bình Dương nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam do Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức. Địa điểm; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
2) 9h45: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời gian gần đây. Địa điểm; Hội trường Công ty TNHH C&N Vina thị xã Chơn Thành.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay15,648
  • Tổng lượt truy cập10,206,337
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây