Lịch làm việc Tuần 42/2021

Lịch làm việc Tuần 42/2021

Số kí hiệu LLV 42
Ngày ban hành 16/10/2021
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 17 tháng 10  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 42 năm 2021 (từ ngày 16 đến ngày 22/10/2021)
 
CHỦ NHẬT (17/10)
SÁNG 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến nay. Địa điểm: phòng họp G-UBND tỉnh.
THỨ HAI (18/10)
SÁNG  10h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì họp Tổ thư ký hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Thông tin thời sự tại thị xã Bình Long.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (19/10)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 22/9/2021).
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Triển khai chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Hùng, Dung, Minh An: Dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2021. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường chính trị tỉnh (từ ngày 19-23/10/2021).
CHIỀU 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
THỨ TƯ (20/10)
SÁNG 1)  8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
2) 7h30: Đ/c Quân: Dự họp duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (theo ủy quyền của đồng chí Nguyễn Tiến Cường - PBTT)
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
2) 13h30: Đ/c Khiêm: Chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Phòng Thông tin – Khoa giáo.
THỨ NĂM (21/10)
SÁNG  8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
CHIỀU  14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
THỨ SÁU (22/10)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
2) 8h00: Đ/c Quân: Dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Trường chính trị tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy (theo ủy quyền của Trưởng ban).
Nội dung: Trường Chính trị tỉnh báo cáo: (1) dự thảo Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Trường Chính trị chuẩn; (2) việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
CHIỀU Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học: Học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams (đến hết ngày 23/9/2021).
THỨ BẢY (23/10)
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì khai mạc hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần Tổ thư ký: Đ/c Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn;
Phục vụ: Đ/c Đăng
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đ/c Khiêm: Ban giám khảo chấm thi hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần Tổ thư ký: Đ/c Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn;
Phục vụ: Đ/c Đăng
CHIỀU 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Khiêm: Ban giám khảo chấm thi hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần Tổ thư ký: Đ/c Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn;
Phục vụ: Đ/c Đăng
CHỦ NHẬT (24/10)
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Khiêm: Ban giám khảo chấm thi hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần Tổ thư ký: Đ/c Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn;
Phục vụ: Đ/c Đăng 
2) 10h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì bế mạc hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần Tổ thư ký: Đ/c Đức, Dương, Dung, Hồng Sơn, Tuấn;
Phục vụ: Đ/c Đăng
    
 TRƯỞNG BAN

Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 196 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 436 | lượt tải:334

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 298 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,250,210
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây