Lịch làm việc Tuần 45/2021

Lịch làm việc Tuần 45/2021

Số kí hiệu LLV 45
Ngày ban hành 07/11/2021
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06  tháng 11 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 45 năm 2021 (từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2021)
 
CHỦ NHẬT (07/11)
SÁNG 8h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phước Long.
THỨ HAI (08/11)
SÁNG  1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
- 8h00: Dự họp Ban Chủ nhiệm theo Quyết định số 344-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 10h30: Trao đổi công việc cơ quan với lãnh đạo các phòng. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Trưởng, Phó các phòng thuộc Ban.
2) 9h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì triển khai hưởng ứng kỷ niệm Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày 9/11 hằng năm (Đ/c Khiêm chuẩn bị nội dung triển khai tại cuộc họp). Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Thành phần: Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Thông tin thời sự tại huyện Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Đồng Phú.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) Các phòng cơ quan: Hoàn thành chương trình công tác năm 2022 gửi đồng chí Hùng để tổng hợp.
THỨ BA (09/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Hội thảo khoa học trực tuyến về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ hiện nay, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Địa điểm: Tại điểm cầu Trưởng Chính trị tỉnh. (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).
Cùng dự: Đ/c Hùng. 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài Lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh-Quốc phòng cho đối tượng 4. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
4) Đ/c Đức: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3. Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 736, xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài (đến hết ngày 24/11).
5) Đ/c Nhã, Ngọc: Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (đến hết ngày 12/11)
CHIỀU 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
- 14h00 - 16h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). 
- 16h00: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài Lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh-Quốc phòng cho đối tượng 4. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ (10/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết, chủ trương của Đảng, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh chổ chức. Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
3) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp đối tượng Kết nạp Đảng đợt 2 năm 2021. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00 -15h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB- Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh): Chủ trì họp Ban chỉ đạo Ngày lễ lớn tỉnh để thông qua các nội dung ngày lễ năm 2022. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (đ/c Quân chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Minh An.
2) 15h45: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp để nghe báo cáo nội dung Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan (đ/c Quân chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân.
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài Lớp tập huấn của Tỉnh Đoàn về nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.  
THỨ NĂM (11/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 15h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì tổ chức phát động Cuộc thi “Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022) và trao giải cuộc thi “tình người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (phòng Tuyên Truyền – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).
Thành phần:  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Danh, Hùng, Thành Trung, Hồng Sơn, Minh An.
THỨ SÁU (12/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 18/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
Nội dung: Đoàn kiểm tra 188, 190 báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy(Đ/c Quân và đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 16h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY (13/11)
SÁNG 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thị xã Phước Long.
      TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay9,338
  • Tổng lượt truy cập9,677,133
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây