Lịch làm việc - Tuần 45/2023

Lịch làm việc - Tuần 45/2023

Số kí hiệu LLV46/2023
Ngày ban hành 10/11/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 45 năm 2023 (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023)
 
THỨ HAI (06/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp xúc cử tri với cử tri phường Tân Đồng, phường Tân Thiện, phường Tân Xuân và xã Tiến Hưng. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tiến Hưng.
3) 7h30: Đ/c Khiêm, Thành Trung, Quang Trung: Đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (Thời gian: 04 ngày).
4) 7h30: Đ/c Nhã, Phúc: Đi học lớp chuyên viên. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 16h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị ký kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 – 2026. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB), lãnh đạo các phòng; chuyên viên phòng TT-TH.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp xúc cử tri với cử tri phường Tân Phú, phường Tân Bình, phường Tiến Thành và xã Tiến Thành. Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.
3) 16h30: Đ/c Giang, Đăng: Chuẩn bị nhà ăn tiếp khách sau khi ký kết với UBMTTQ VN tỉnh.
THỨ BA (07/11):
SÁNG 1) 8h00 -9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi bộ định kỳ tháng 10/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên trong chi bộ (những đảng viên vắng mặt có lý do, đề nghị nghiên cứu báo cáo và có ý kiến trên App sổ tay đảng viên).  
2) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- Phòng TT-TH báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết, trao giải cuộc thi chính luận lần thứ 3/2023; tổng hợp nội dung đăng ký chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy.
- Đ/c Giang: Báo cáo kinh phí quý 3/2023.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB); Đức, Hùng, Phúc, Hà.
CHIỀU 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì phối hợp với các chi bộ khối Đảng - Thành ủy Đồng Xoài triển khai sinh hoạt chuyên đề quý III/2023 với nội dung Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời hiệu quả theo phong cách Hồ Chí Minh. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.
THỨ TƯ (08/11):
SÁNG  8h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức cơ quan năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (cán bộ, công chức nộp sáng kiến về đ/c Bình phòng TT-TH trước ngày 07/11).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Đức, Khiêm (theo Quyết định số 71-QĐ/BTGTU, ngày 23/11/2022).
CHIỀU 1) 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 3/2023. Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Thành phần: Phòng TT-TH.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (09/11):
SÁNG  1) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan: Dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 3/2023. Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Thành phần: Các đồng chí Đảng viên chi bộ.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (10/11):
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Trưởng đoàn công tác của tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phước Long tổ chức. Địa điểm: Nhà văn hóa thông 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập (đi xe 003.45; xe của đoàn do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị, tập trung và xuất phát tại cơ quan lúc 5h30’).
Cùng dự: Đ/c Phúc.
2) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về nội dung Công văn số 1489-CV/TU ngày 20/10/2023 của Tỉnh ủy (đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Chủ trì họp phòng Thông tin - Khoa giáo. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Kính mời dự: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB).
Thành phần: Cán bộ công chức phòng Thông tin – Khoa giáo.
CHIỀU 1) 18h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Cùng với Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Địa điểm: tại Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY (11/11):
SÁNG 1) 09h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Cùng với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 7h30: Đ/c Khiêm: Tham gia học lớp Ngoại ngữ năm 2023 do Sở Nội vụ tổ chức. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian: 02 ngày)
CHỦ NHẬT (12/11):
CHIỀU 13h30: Đ/c Vũ Tiền Điền (TB): Dự các hoạt động tổng kết cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ năm 2023. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy). 
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:298

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 282 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay12,604
  • Tổng lượt truy cập9,198,166
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây