Lịch làm việc - Tuần 46/2021

Lịch làm việc - Tuần 46/2021

Số kí hiệu LLV 46
Ngày ban hành 14/11/2021
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 13  tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 46 năm 2021 (từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)
(cập nhật, bổ sung)
 
THỨ HAI (15/11)
SÁNG  1) 8h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp cơ quan. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Nội dung: 
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng cáo nội dung các công việc của phòng tháng 11 và tháng 12.
- Lãnh đạo các phòng báo cáo việc rà soát, sửa đổi/xây dựng mới các quy chế, quy định về công tác tuyên giáo, công tác xây dựng đảng, theo các quy định mới của Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (theo yêu cầu mục 14, nội dung thứ 11 của Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy). Các phòng tự rà soát xem có nội dung nào cần sửa đổi/ xây dựng mới thì đề xuất, báo cáo tại cuộc họp.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
2) 10h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp Ban ra đề thi, tổ thư ký cuộc thi Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Danh, Đức, Hùng, Minh An.
3) 7h30-9h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) Đ/c Thành Trung, Quang Trung: Học online cao cấp lý luận chính trị (đến hết 30/11/2021).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia đoàn công tác của đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia chấm thi nâng ngạch tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đến hết ngày 17/11/2021).
3) 15h00: Cán bộ, công chức, người lao động phòng Tuyên truyền – Tổng hợp: Họp phòng trao đổi công tác chuyên môn theo định kỳ. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
THỨ BA (16/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB - Trưởng BCĐ ngày lễ lớn tỉnh): Dự họp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2022.  Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Quân.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục tham gia chấm thi nâng ngạch tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đến hết ngày 17/11/2021)
3) 8h00: Đ/c Danh, Khiêm, Đức, Hùng, Bình: Dự tập huấn sử dụng phần mềm VNPT E-cabinet cho khối Đảng bằng phần mềm Zoom Meeting (mang máy tính xách tay dự tập huấn. Địa điểm: Hội trường B – cơ quan).
4) Đ/c Hồng Dương: Học online cao cấp lý luận chính trị (đến hết ngày 30/11/2021)
CHIỀU 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
- 14h00: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19. Địa điểm: Tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
- 16h00: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục tham gia chấm thi nâng ngạch tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đến hết ngày 17/11/2021).
 
THỨ TƯ (17/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Thông tin thời sự tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục tham gia chấm thi nâng ngạch tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 8h30: Đ/c Quân: Dự họp Tổ xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2021. Địa điểm: Hội trường B - cơ quan.
Cùng dự: Phòng Thông tin – Khoa giáo.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia đoàn công tác cùng đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Địa điểm: tại Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục tham gia chấm thi nâng ngạch tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp đối tượng Kết nạp Đảng đợt 2 năm 2021. Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (18/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Họp mặt trực tuyến kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và phát động, vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” tỉnh năm 2022 do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT- thành viên BCĐ phân giới cắm mốc tỉnh): Dự hội nghị truyền truyền về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Camphuchia do Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường B – cơ quan.
Thành phần: Đ/c Khiêm – dự và báo cáo 01 chuyên đề tại hội nghị.
CHIỀU 1) 13h30 – 15h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Thông tin thời sự tại Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Đức
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
3) 14h00: Đ/c Hồng Sơn, Hùng: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung 2019-2020. Địa điểm: tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
4) 14h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự quý 4/2021 tại huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính Huyện Phú Riềng.
THỨ SÁU (19/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Khám bệnh sức khỏe định kỳ tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
- 14h00: Trao đổi nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Hùng.
- 16h00: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
      TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 195 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 434 | lượt tải:333

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 296 | lượt tải:130
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,246,720
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây