Lịch làm việc - Tuần 47/2023

Lịch làm việc - Tuần 47/2023

Số kí hiệu LLV47/2023
Ngày ban hành 20/11/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 17  tháng 11 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 47 năm 2023 (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023)
(cập nhật lần 1)
THỨ HAI (20/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở (01 ngày)
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan
THỨ BA (21/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức để nghe UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo Phương án thiết kế Đường hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
 2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (22/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự khai Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND tỉnh Bình Phước năm 2023 và giao lưu thể thao Công an các tỉnh Cụm thi đua số 6 – Bộ Công an. Địa điểm: Trụ sở Công an tỉnh Bình Phước.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB):
- 8h00: Dự Họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- 9h30: Dự cuộc họp để thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng công tác dân tộc – tôn giáo ở Bù Đăng. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
4) 8h00: Đ/c Quang Trung: Dự họp Tổ Nghiên cứu, tổng kết diễn tập để thông qua: (i) Dự thảo báo cáo Tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước; (ii) Chương trình, kịch bản điều hành, nội dung Kết luận Hội nghị Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2023. Địa điểm: Phòng giao ban 2/Bộ CHQS tỉnh. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Tổ biên soạn tài liệu tuyên truyền về kết nạp đảng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần cơ quan: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Đức, Thành Trung, Hùng, Luật, Phúc, Giang.
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Bùi Văn Thiêm – Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Đ/c Dũng – chuyên viên BTG LĐLĐ tỉnh; Đ/c  Thanh – Ban Quản lý Khu kinh tế.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 17h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự Dự cơm thân mật với Công an các tỉnh Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an. Địa điểm: Nhà gỗ trụ sở Công an tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (23/11):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Thành Trung: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023. Địa điểm: Các điểm tại huyện Bù Đốp (xe 93A – 003.45).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 2) chuyên đề Quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại lớp bồi dưỡng thông tin xấu độc của Liên đoàn Lao động tỉnh. Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh.
5) 8h00: Đ/c Quang Trung: Tham gia Ban Giám khảo chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 2) chuyên đề Quản lý nhà nước về Thể thao, Văn hóa. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3) 14h00 – 17h00: Phòng TT-TH: Trực đón tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
4) 17h30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng; chuyên viên phòng TT-TH, Hồng Sơn, Dung, Ngọc, Luật: Dự tiếp các Đoàn đại biểu về dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 và ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- Thành phần ngoài tỉnh: Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác; lãnh đạo Ban Tuyên giáo 3 tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng.
- Thành phần trong tỉnh: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Phụ nữ tỉnh, Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
THỨ SÁU (24/11):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì tổ chức các hoạt động và dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 và ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng.. Địa điểm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp. (5h30 xuất phát tại Trường Chính trị - thuê xe 9 chỗ và xe 003.45)
- 7h00-7h30: Tiếp đoàn ăn sáng tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp.
- 7h30-8h15: Thăm, tặng quà, trồng cây lưu niệm tại chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
- 8h15-9h00: Tặng quà cho các giáo viên và học sinh trường Mầm non xã Hưng Phước và 01 suất quà cho gia đình liệt sỹ.
- 9h30-11h30: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 và triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024.
Thành phần cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), lãnh đạo các phòng, Hà, Dung, Hồng Sơn. .
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 129, 130 -GM/BTGTU, ngày 17/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 2): Chuyên đề quản lý Nhà nước về Tôn giáo. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian: Buổi sáng).
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia học tập, nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 2): Chuyên đề quản lý Nhà nước về Tôn giáo. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BẢY (25/11):
SÁNG 7h30: Đ/c Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Thời gian: cả ngày).
CHIỀU 19h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Khiêm, Hùng, Dung, Phúc, Quang Trung: Dự lễ khai mạc và Đêm nhạc chào mừng giải “Bình Phước marathon – Trường Tươi Group lần thứ I năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Hành chính trị xã Phước Long (theo Thư mời riêng của Đài PT-TH và Báo Bình Phước).
CHỦ NHẬT (26/11):
SÁNG Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Khiêm, Hùng, Dung, Phúc, Quang Trung: Tham gia các hoạt động chào mừng giải “Bình Phước marathon – Trường Tươi Group lần thứ I năm 2023 (theo Thư mời riêng của Đài PT-TH và Báo Bình Phước).
- 6h00: Chạy hưởng ứng Giải xuất phát cự ly 5km.
- 9h30: Dự lễ bế mạc và trao giải.
Địa điểm: Trung tâm Hành chính trị xã Phước Long.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 58 | lượt tải:67

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 261 | lượt tải:114

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 147 | lượt tải:97
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay14,401
  • Tổng lượt truy cập8,493,025
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây