Lịch làm việc - Tuần 48/2022

Lịch làm việc - Tuần 48/2022

Số kí hiệu LLV48/2022
Ngày ban hành 30/11/2022
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày     tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 48 năm 2022 (từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2022)
 
CHỦ NHẬT (27/11)
SÁNG  Đ/c Vũ Tiến Điền, Đức, Hà, Dung, Quang Trung: Đi công tác tại Khánh Hòa.
THỨ HAI (28/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền, Đức, Hà, Dung, Quang Trung: Dự hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ Dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc năm 2022. Địa điểm: Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang, số 18 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (thời gian: đến hết ngày 29/11/2022).
2) 8h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp tổ đại biểu HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Đảng viên mới tại huyện Đồng Phú
THỨ BA (29/11)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền, Đức, Hà, Dung, Quang Trung: Dự hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ Dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc năm 2022. Địa điểm: Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang, số 18 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (thời gian: cả ngày).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Đại hội Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ IV (2022-2027). Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thời gian: đến ngày 30/11/2022).
4) 8h00: Đ/c Dương, Hùng: Đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh (theo ủy quyền của Trưởng ban)
THỨ TƯ (30/11)
SÁNG 1) 8h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự tổng duyệt chương trình hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia từ tỉnh Đồng Nai về X16. Địa điểm: X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (theo Kế hoạch 351/KH-UBND tỉnh, ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh)
2) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ IV (2022-2027). Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  
3) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Giảng bài lớp chuyên viên chính. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
4) Phòng Thông tin – Khoa giáo và đ/c Phúc: Phối hợp với cán bộ CNTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đường truyền chuẩn bị hội nghị Báo cáo viên. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.  
2) 16h15: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự chương trình nhận đỡ đầu cho các cháu mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Đại điểm: Hội trường UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Hùng, Bình.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2022. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Phòng Thông tin – Khoa giáo. 
THỨ NĂM (01/12) 
SÁNG 1) 08h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Nội dung: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (2) Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; (4) Báo cáo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023 ; (5) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (6) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở. Thời gian: đến hết ngày 02/12/2022.
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp lý luận Chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: cả ngày. 
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 13h30: Đ/c Dương, Hùng: Đi thi lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
THỨ SÁU (02/12)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên giáo huyện ủy Bù Gia Mập. Địa điểm: Trụ sở huyện ủy Bù Gia Mập (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Quân, Hùng, Dương, Tuấn. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp thống nhất nội dung công tác chuyển giao nhiệm quản lý tài chính, tài sản về các đơn vị. Địa điểm: Phòng họp B - Văn phòng Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Đức, Giang.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 196 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 436 | lượt tải:333

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 298 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,249,346
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây