Lịch làm việc Tuần 51/2021

Lịch Làm việc - Tuần 51/2021

Số kí hiệu LLV 51
Ngày ban hành 20/12/2021
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 51 năm 2021 (từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021)
(cập nhật)
 
THỨ HAI (20/12)
SÁNG 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác của đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV - PCT UBND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Gia Mập (cả ngày).
3) Đ/c Dương: Học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị (đến hết ngày 30/12/2021). 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp các nội dung:
Phòng TT-TH: Báo cáo chương trình công tác năm 2022 (lần cuối); chương trình tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021; chương trình hội nghị cán bộ công chức năm 2022; chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên; Kế hoach tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học 25 năm tái lập tỉnh.
Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng; đ/c Hùng. 
2) 17h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự nghe thí sinh Nguyễn Hoàng Anh – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giảng bài chuẩn bị hội thi báo cáo viên giỏi khu vực. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Khiêm, Hồng Sơn.
 
THỨ BA (21/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): D chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Xoài năm 2021. Địa điểm: Tại Thành uỷ Đồng Xoài (cả ngày)
Cùng dự: Đ/c Đức.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị trực tuyến góp ý hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới do Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ (22/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Đi kiểm tra, thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới theo Kế hoạch số 221/KH-MTTQ ngày 13/12/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại Đồn Biên phòng Phước Thiện, chốt dân quân biên giới Phước Thiện; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (23/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thành phần: Cán bộ công chức cơ quan.  
2)  8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác của Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV - PCT HĐND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Đồng Phú (cả ngày).
3) 8h00: Đ/c Quân: Dự họp tổ xây dựng đề án phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
4) 8h00: Đ/c Danh, Lan: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” do Học viện Chính trị Quốc gia HCM tổ chức. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): D Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. 
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng; đ/c Hùng, Thành Trung.
2) 14h00: Đ/c Khiêm: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về thực hiện hiện Chỉ thị 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh.
THỨ SÁU (24/12)
SÁNG  8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan. 
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng, đ/c Hùng, Nhã.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua 2 nôi dung: (1) Đề án Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; (2) Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025).
Cùng dự: Đ/c Quân, Đức.
2) 16h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnh.
3) 14h00:  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đ/c Khiêm.
      TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:70

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 858 | lượt tải:780

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 286 | lượt tải:150
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Hôm nay10,203
  • Tổng lượt truy cập9,753,523
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây