Lịch làm việc - Tuần 51/2023

Lịch làm việc - Tuần 51/2023

Số kí hiệu LLV51/2023
Ngày ban hành 08/01/2024
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15  tháng 12 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 51 năm 2023 (từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2023)
(cập nhật lần 1)
THỨ HAI (18/12):
SÁNG
  1. Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Hùng: Đi công tác Nam Định, Hà Nội.   
2) 7h30: Đc Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Chơn Thành (mở rộng) lần thứ 18 – khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Thị ủy Chơn Thành.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Nghỉ phép năm 2023 đến hết ngày 05/01/2024.
4) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Liên đoàn lao động tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PTB): Dự họp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Phòng họp cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh.
2) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (19/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường khách sạn Vi Hoàng, số 153, đường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Cùng dự: Đ/c Hùng (chuẩn bị nội dung phát biểu cho Trưởng ban)
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PTB): Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật năm 2023. Địa điểm: Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật.
3) 8h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PTB): Dự hội nghị trực tuyến phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
4) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh (Thời gian: cả ngày)
CHIỀU 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì họp để nghe các phòng đề xuất nội dung sửa đổi tiêu chí chấm điểm thi đua Ban Tuyên giáo cấp huyện; đảng ủy và Trung tâm chính trị cấp huyện (Theo Hướng dẫn 77-78-79, ngày 03/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Giao 3 phòng nghiên cứu từng nội dung tại 3 Hướng dẫn trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB); trưởng, phó các phòng; Luật, Minh An; Phúc, Cẩm Hà, Kim Dung, Ngọc, Hồng Sơn, Nhã.
THỨ  (20/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
Cùng dự: Đ/c Hùng (chuẩn bị nội dung phát biểu cho Trưởng ban).
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PTB): Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 và nhận “Kỷ niệm chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2024. Địa điểm: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.  
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
4) 8h00: Đ/c Thành Trung, Hà, Phúc: Khảo sát dư luận xã hội tại Thị xã Phước Long.
5) 7h30: Đ/c Bình: Dự tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (thời gian: đến hết ngày 21/12)
6) Đ/c Quân: Nghỉ phép 3 ngày (đến hết ngày 22/12).
7) Đ/c Quang Trung: Đi công tác Ninh Bình.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (TB):  Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
Cùng dự: Đ/c Hùng (chuẩn bị nội dung phát biểu cho Trưởng ban).
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.  
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 14h00: Đ/c Khiêm, Thành Trung, Hà, Phúc: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Nông thôn mới và Khảo sát Dư luận xã hội năm 2023 tại xã Đăk Ơ. Địa điểm: Hội trường UBND xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập.
THỨ NĂM (21/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị báo chí toàn quốc; tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. (Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền ủy). Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan. 
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì họp với cán bộ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Bình Phước để điều chỉnh giao diện App sổ tay đảng viên tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Phúc và mời cán bộ Sở TTTT và Viettel Bình Phước.
4) 8h00: Đ/c Quang Trung: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2023. Địa điểm: Hội trường nhà khách An Bình (thuộc Công an tỉnh Ninh Bình) (thời gian: đến hết ngày 23/12/2023).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (TB):  Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. (Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền ủy). Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
Cùng dự: Đ/c Hùng (chuẩn bị nội dung phát biểu cho Trưởng ban)
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố Đồng Xoài (phiên họp cuối năm). Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài (thời gian: đến hết ngày 22/12)
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (22/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố Đồng Xoài (phiên họp cuối năm). Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài (thời gian: cả ngày).
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Phú năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Phú. (thời gian: cả ngày).  
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự trực tiếp phiên toàn thể về công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực đối ngoại và công tác đảng ngoài nước. (Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm). Địa điểm: Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2) 13h30: Đ/c Giang, Phúc: Dự tập huấn phần mềm CNTT và kế toán do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tỉnh ủy.
THỨ BẢY (23/12):
SÁNG 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài năm 2023. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
CHỦ NHẬT (24/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự chỉ đạo kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. 
Cùng dự ghi biên bản: Đ/c Đức.  
2)

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay15,135
  • Tổng lượt truy cập10,205,824
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây