Lịch làm việc - Tuần 52/2023

Lịch làm việc - Tuần 52/2023

Số kí hiệu LLV52/2023
Ngày ban hành 08/01/2024
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 22  tháng 12 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 52 năm 2023 (từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2023)
(cập nhật màu đỏ)
 
CHỦ NHẬT (24/12):
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. 
Cùng dự ghi biên bản: Đ/c Đức. 
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy Bù Đăng năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ huyện ủy Bù Đăng.
THỨ HAI (25/12):
SÁNG
 
1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc theo chương trình sau:
- 7h00-7h30: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259/QĐ-TU ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên.. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. (Thời gian: 02 ngày).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Nghỉ phép năm 2023 đến hết ngày 05/01/2024.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 9h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chỉ trì làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn và phòng TT-TH chuẩn bị nội dung hội nghị cán bộ, công chức người lao động cơ quan năm 2024. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (sau cuộc họp, báo cáo kết quả với đ/c Trưởng ban công tác chuẩn bị hội nghị CBCC năm 2024).
Thành phần: Đ/c Quang Trung, Bình; Đ/c Hùng, Phúc cùng dự phối hợp để chuẩn bị nội dung cơ quan. 
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Dự sự kiện Techfest Bình Phước, Bình Phước Innovation Day 2023 và Vinh danh Vietnam innovation Hub Awars 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh mời. Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (thời gian: đến hết ngày 26/12). 
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. 
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (26/12):
SÁNG 1) 7h00-7h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 33/2023 (tiếp theo). Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259/QĐ-TU ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên.. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 7h30-8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp chuyên đề. Nội dung: Công tác cán bộ, đảng viên Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) 8h15: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. ((Thời gian: 01 ngày).
4) 8h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Chương trình họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng Khu Đông Nam Bộ lần thứ 24 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
5) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
6) 8h00: Đ/c Quân, Đức, Quang Trung, Minh An: Dự hội thảo lần thứ nhất “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Long Hà, giai đoạn 1945-2020”. Địa điểm: Hội trường UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội thảo “Kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Binfh Phước.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ  (27/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Đ/c Vũ Tiến Điền (PB): Dự họp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Nội dung: Đánh giá hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Hà.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự hội nghị cán bộ công chức, người lao động cơ quan năm 2024. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (trang phục: nữ bộ áo dài truyền thống; nam: áo trắng, cà vát).
Thành phần: Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
THỨ NĂM (28/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp thông qua chương trình công tác tuyên giáo năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), trưởng phó, phòng; chuyên viên cơ quan.  
2) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị công bố bản kê khai thu nhập tài sản cá nhân năm 2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban; lãnh đạo các phòng; kế toán, thủ quỹ, phụ trách công tác thi đua khen thưởng; các đồng chí có tài sản biến động trong năm 2023 trên 300 triệu đồng.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành. Địa điểm: Phòng họp BTV thị ủy Chơn Thành.
Cùng dự: Đ/c Dương.
4) 8h00: Đ/c Quân, Quang Trung, Danh, Minh An: Dự hội thảo lần thứ 2 “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Long Tân, giai đoạn 1945-2020”. Địa điểm: UBND xã Long Tân. 
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự chương trình Festival Cựu cầu thủ Bóng đá Việt Nam lần thứ 7 do Tập đoàn Trường tươi và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Phước.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), công chức phòng TT-KH: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm Đề án trang bị sách cho cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.  
THỨ SÁU (29/12):
SÁNG 1) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1872-TB/TU, ngày 20/12/2023 của Tỉnh ủy; Công văn số 1580-CV/TU ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự tại thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Nhóm chuyên gia; Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35. Nội dung: Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Khiêm, Hùng, Phúc, Tuyết Anh.
Thành phần ngoài cơ quan: Các đồng chí thành viên nhóm chuyên gia; Thành viên Tổ thư ký BCĐ 35. 
 2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị giao ban nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo quý IV/2023 theo Chỉ thị số 22 - CT/TU ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 98 | lượt tải:64

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 773 | lượt tải:699

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 280 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay12,958
  • Tổng lượt truy cập9,722,651
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây