Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 3.574

Hôm nay: 6.054

Lượt truy cập: 1.530.646

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Lộc Ninh: đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng

Thực hiện sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong năm 2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, với những kết quả nổi bật như sau:

Tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, tập trung vào những vấn đề lớn, cốt lõi, những giải pháp chủ yếu, sát với tình hình địa phương, đơn vị và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống; là một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020...

Tăng cường công tác định hướng, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự (02 tháng/lần), chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo cáo viên (01 tháng/lần) nhằm cung cấp thông tin, các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nêu gương, biểu dương điển hình tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua thông tin từ đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc, như: việc thực hiện Đề án 343 của huyện về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; công tác đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 huyện về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ, thông tin, báo cáo... đảm bảo không bị động, bất ngờ trước các thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước.

hinh anh loc ninh.jpg

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác (nguồn: Báo Bình Phước)

Tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ thị trấn Lộc Ninh vận động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ bếp ăn tình thương giúp bệnh nhân nghèo đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện; mô hình “Tiếng kẻng an ninh” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân thông qua trao đổi kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; xây dựng các dự án chuỗi cung ứng và câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công; giúp nhau trong khắc phục hậu quả thiên tai...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế của ngành tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lâm Hùng

Lượt xem: 132

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif