Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 168

Hôm nay: 550

Lượt truy cập: 3.341.485

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Lộc Ninh: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với nội dung chuyên đề năm 2020, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo toàn diện việc thực hiện chuyên đề năm 2020 gắn với các công việc thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Triển khai chuyên đề năm 2020 bài bản.

Huyện ủy Lộc Ninh đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở triển khai chuyên đề năm 2020 đến cán bộ đảng viên của đơn vị trong cuộc họp của chi, đảng bộ hàng tháng. Kết quả, toàn huyện có 2.837/2.868 đảng viên tham gia học tập, đạt 98,9%.

Qua học tập đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó đẩy mạnh việc làm theo “Bác” sát với chức năng, nhiệm vụ và quá trình học tập, lao động, công tác; tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

img553426052020101905.jpg

Một góc thị trấn Lộc Ninh (Nguồn: Báo Bình Phước online)

Thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nội dung chuyên đề năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, phân công các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW. Hầu hết các kế hoạch của cấp ủy được xây dựng sát với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Gắn với nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhờ sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan trong việc triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức những nội dung, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập; đồng thời tổ chức phối hợp để kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng, nêu gương của từng cá nhân. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tốt.

Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Văn hóa và Thông tin để tuyên truyền, vận động, đưa vào các phong trào, chương trình… đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tiếp dân được Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc: đã tiếp 164 lượt công dân với 193 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc thi hành bản án của cơ quan thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh; liên quan lĩnh vực đất đai. Các kiến nghị của Nhân dân đều được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng nên không xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Công tác giảm nghèo đạt được một số kết quả tích cực, thông qua chương trình “Khát vọng thoát nghèo”, đã có 151 hộ nghèo viết đơn xin thoát nghèo, có 04 địa phương không còn hộ nghèo là thị trấn Lộc Ninh, xã Lộc Thạnh, Lộc Tấn và Lộc Điền. Tính đến nay, toàn huyện giảm được 787 hộ nghèo, trong đó đã giảm 322 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 101% so với kế hoạch tỉnh giao, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 522 hộ, chiếm 1,62% trên tổng dân số toàn huyện; đã hoàn thành và bàn giao 125 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 107 căn, trị giá 8,5 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 507 tỷ đồng, đạt 105% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và đạt 209% dự toán tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 103% dự toán điều chỉnh được HĐND huyện thông qua và đạt 171% dự toán tỉnh giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác

Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TU, ngày 08/5/2020 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lộc Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, hiệu quả tiết kiệm, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Việc biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã khuyến khích, nhân rộng những mô hình hay, những việc làm cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến và lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo “Bác”. Qua đó, năm 2020 huyện Lộc Ninh có 01 tập thể, 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 tập thể, 20 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) có 07 tập thể, 19 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cơ sở.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và chia sẻ những khó khăn với người dân do chịu ảnh dưởng của dịch bệnh Covid-19 huyện đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm qua đó đã tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương được hơn 1.1 tỷ đồng (trong đó vận động nhu yếu phẩm gần 900 triệu đồng và tiền mặt hơn 400 triệu và tham gia tổ chức Chương trình những chuyến xe nghĩa tình trao tặng 1.020 phần quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các xã Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Khánh, Lộc Thuận, Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Thịnh, Lộc Thành trị giá 350 triệu đồng). Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2020 và chương trình Phiên chợ Nghĩa tình 0 đồng trao tặng 400 phần quà; 180 thẻ bảo hiểm y tế; 01 căn nhà Chữ thập đỏ và nhu yếu phẩm, trị giá 340 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW được các tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù họp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, như:

Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, hành trình về nguồn của đoàn viên thanh niên. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan; trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn ấp, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên...

Tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích và duy trì thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Kết quả, trong năm đã xây dựng 24 chương trình chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 180 tin bài phóng sự, ghi nhận phát thanh, truyền hình tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày và 97 gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương của “Bác”. Thời lượng phát sóng tại đài huyện là 50 giờ, các xã, thị trấn tiếp phát lại hơn 800 giờ.

 Đăng tải các nội dung, tài liệu, bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Huyện ủy và UBND huyện để giúp cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu và kịp thời phản ánh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và gương “người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm...; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Đảng bộ huyện Lộc Ninh đã nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020, dua quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nguy cơ bị mai một trước tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường đã được khôi phục, gìn giữ và phát huy. Trong Nhân dân, lòng tin đối với Đảng và chính quyền được củng cố; khơi dậy và phát huy các chuẩn mực giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tình yêu quê hương, đất nước, tạo động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Gia Phúc

Lượt xem: 479

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif