Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 49

Hôm nay: 89

Lượt truy cập: 2.919.344

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Lộc Ninh: Một số kết quả về hoạt động văn hóa

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác quản lý văn hóa trên địa bàn được quan tâm thực. Công tác theo dõi, định hướng chính trị tư tưởng trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ được thực hiện thường xuyên.

Phòng Văn hóa và Thông tin đã in, cắt dán và treo hơn 4.899m băng rôn, in 1.216,8 m2 panô (trong đó ở huyện: 920m băng rôn, 1.048,8m2 panô), treo 500 lượt cờ; xe thông tin lưu động tuyên truyền 60 giờ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở với 262 chương trình gồm: 120 chương trình thời sự, 120 chuyên mục, 22 chuyên đề. Tổng số tin, bài thực hiện: 1.059 tin, 353 bài. Thời lượng phát sóng FM 757,5 giờ gồm: giờ phát thanh địa phương, tiếp sóng Đài PT-TH Bình Phước và tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó có 10 chuyên mục, 04 chuyên đề đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân” Kỷ Hợi 2019, với 46 bài viết. Tổng thời lượng phát sóng FM hơn 82 giờ.  Nhìn chung, các cơ cơ quan chuyên môn đã thực hiện đúng định hướng tuyên truyền; thông tin kịp thời, chính xác các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện, như: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2018 và dự báo tình hình năm 2019 đến quần chúng nhân dân trong huyện và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phản ánh những hoạt động thăm hỏi của đoàn Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức đi thăm tặng quà và chúc tết các đơn vị bộ đội trên địa bàn, các gia đình chính sách, người nghèo; phản ánh quá trình xây dựng nông thôn mới.

1.10.jpg

Một trong số các tiết mục được biểu diễn trong đêm giao lưu văn nghệ.

Phòng Văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền và hoạt động văn hóa, văn nghệ  đảm bảo lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ như: Chỉ thị 27- CT/TW (khóa VIII) và Kết luận số 51-KL/TW (khóa X) của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 06/9/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác quản lý văn hóa trên địa bàn. Phòng Văn hóa huyện đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra 18 cơ sở hoạt động văn hóa, lập biên bản xử lý hành chính 02 đại lý Intenet - game, phạt nộp ngân sách 4 triệu bảy trăm năm mươi nghìn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tốt, nhiều nội dung phong phú phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, giải trí cho nhân dân.

 

                                                                         H.Lan                                    

 

Lượt xem: 333

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 21h00 ngày 13/10/2020:

- Thế giới: 38.123.964 người mắc, 1.086.654 người tử vong.
- Việt Nam: 1.113 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 1.026). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif