Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Hôm nay: 1.857

Lượt truy cập: 2.428.016

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Lộc Ninh sau 5 năm thực hiện Kết luận số 90-KL/TW (khóa XI) ngày 04/03/2014 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức

 

Sau khi có Kết luận số 90-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 18/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước, Huyện ủy Lộc Ninh tiến hành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và kế hoạch thực hiện Kết luận được tổ chức triển khai lồng ghép trong Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng. Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, chi - đảng bộ trực thuộc chủ động tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 90-KL/TW (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị mình. Tỷ lệ đảng viên toàn huyện tham gia học tập đạt 96%. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 90-KL/TW (khóa XI). Các đơn vị Phòng VHTT, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho Ban VHTT và các Trạm truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Kết luận số 90-KL/TW (khóa XI) đến với toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm huyện luôn quan tâm cử cán bộ, công chức đi đào tạo nâng cao trình độ. Hầu hết cán bộ được đào tạo cơ bản hoặc cử đi đào tạo đều được bố trí sử dụng trong các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách về trọng dụng, đãi ngộ trí thức được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt thông qua việc thu hút cán bộ, sinh viên có trình độ chuyên môn đại học, sau đại học về công tác tại địa phương. Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, tôn vinh đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức không ngừng phát huy nâng cao vai trò, năng lực, trình độ, trách nhiệm, chất lượng hoạt động, trực tiếp góp phần tham gia tiến trình xây dựng, phát triển địa phương.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạođã có bước chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động. Quy mô và mạng lưới trường, lớp các cấp học phát triển phủ đều ở các xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho người học. Các tỷ lệ giáo dục đào tạo đều đạt chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Công tác quản lý giáo dục được quan tâm thực hiện tốt hơn. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào thực tiễn sản xuất được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của KH&CN góp phần tạo động lực để phát triển KT-XH trên địa bàn huyện; công tác quản lý KH&CN và hoạt động của Hội đồng KH&CN huyện có nhiều đổi mới thiết thực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và bước đầu mang lại những kết quả tích cực; công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN đã sát thực với thực tế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; các mô hình, dự án sau khi đã chuyển giao cho các đơn vị đều được phát huy hiệu quả.

2-6-FILEminimizer-1.jpg

Tính đến năm 2018, tổng số trí thức toàn huyện có 2.759 người. Trong đó trình độ đào tạo: thạc sỹ 21 người, chiếm 0,76%; đại học 1864 người, chiếm 67,56%; cao đẳng 878 người, chiếm 31,82 %. Cơ cấu về ngành nghề: Tham gia trong hệ thống chính trị (từ xã đến huyện): 301 chiếm 10,91%. Tham gia trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 1651 người, chiếm 59,8%. Làm việc ở các lĩnh vực khác: 809 người, chiếm 29,23%. Trí thức được đào tạo về lý luận chính trị: Cao cấp 92 người, chiếm 3,33%; Trung cấp 208 người, chiếm 7,53%. Cơ cấu về giới tính, độ tuổi, dân tộc: Trí thức là nữ có 143 người, chiếm 52,66%; Trí thức là đảng viên có 756 người chiếm 27,4%; Trí thức là người dân tộc thiểu số:137 người, chiếm 4,97%; Trí thức trẻ dưới 35 tuổi 1038 người, chiếm 37,6%; Trí thức từ 36 đến 45 tuổi 1094 người, chiếm 39,65%; Trí thức trên 46 tuổi 631 người, chiếm 22,2 %.

Chi ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trong 5 năm kể từ khi có Kết luận số 90-KL/TW là 292.972 triệu đồng (chiếm 33,66% chi ngân sách của huyện). Năm 2014 là 31.812 triệu đồng (chiếm 36% chi ngân sách của huyện), 2015 là 54.222 triệu đồng (chiếm 36,4% chi ngân sách của huyện), năm 2016 là 61.151 triệu đồng (chiếm 42% chi ngân sách của huyện), 2017 là 66.483 triệu đồng (chiếm 41% chi ngân sách của huyện), năm 2018 là 54.690 triệu đồng (chiếm 21,7% chi ngân sách của huyện). Dự kiến chi năm 2019 là 64.765 triệu đồng (chiếm 34% chi ngân sách của huyện).

Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách đối với trí thức chậm được đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên quá trình thực hiện Kết luận 90-KL/TW còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ trí thức tuy có tăng về số lượng song chất lượng chưa cao. Hoạt động chuyên môn của trí thức chưa gắn kết, phù hợp với cơ chế thị trường trong tình hình mới. Còn một số trí thức chưa chủ động nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, tham gia xây dựng các đề án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Duy Khiêm

Lượt xem: 322

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 17h00 ngày 31/5/2020:

- Thế giới: 5.993.900 người mắc, 365.423 người tử vong.
- Việt Nam: 328 người mắc (đã phục hồi 279). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif