Huyện ủy Lộc Ninh sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba - 25/04/2023 05:16 1.206 0
Ngày 25-4, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Nhật Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Trung tâm Chính trị huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện.

Tại Hội nghị Đồng chí Phan Duy Khiêm, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt đến hơn 3.000 cán bộ chủ chốt, đảng viên toàn huyện những nội dung chính của tác phẩm.

 
Thạc sĩ Phan Duy Khiêm, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung tác phẩm tại Hội nghị

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, tạo ra động lực mới để hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cấp ủy, chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đây là tài liệu có giá trị khái quát cao để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
 
Các đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh giá trị tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư đã tiếp tục khẳng định và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân ta, củng cố sức mạnh từ ý Đảng - lòng dân, nêu cao quyết tâm ra sức hiện thực mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Trong thời gian tới, các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cần tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt của chi bộ hoặc toàn cơ quan, thảo luận, cùng làm rõ các nội dung cốt lõi của tác phẩm để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu rõ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những đóng góp của Việt Nam vào lý luận CNXH.

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:70

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 858 | lượt tải:780

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 286 | lượt tải:150
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay10,297
  • Tổng lượt truy cập9,753,617
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây