Đồng Phú qua 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

Thứ ba - 04/04/2023 21:28 1.967 0
Đồng Phú có diện tích tự nhiên hơn 93.000 ha, dân số 98.908 người, với 17 dân tộc cùng sinh sống, vị trí địa lý thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền, giàu bản sắc văn hóa với nhiều loại hình đặc sắc như: Biểu diễn cồng chiêng, hát quan họ, hát chèo, đờn ca tài tử...

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Đồng Phú rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. Các ngành chức năng đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và đạt được những kết quả đáng kể.
 
Chương trình liên hoan Đội nhóm câu lạc bộ huyên Đồng Phú.

Các ngành đã tổ chức các hội thi như: Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ; Hội thi báo tường; Hội khỏe Phù Đổng; Mỹ thuật; Âm nhạc; Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Hội thi viết thư UPU (qua 52 lần tổ chức thu hút hơn 2.000 lá thư, chọn lọc, sơ khảo và gửi dự thi được gần 1.000 lá đạt chất lượng và hiệu quả); Hội thi “Kể chuyện theo sách thiếu nhi” kết hợp tổ chức hoạt động triển lãm sách nhân ngày Sách Việt Nam thu hút hàng trăm lượt các em học sinh tham gia,...qua các cuộc thi đã phát hiện các em học sinh có năng khiếu từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ bổ sung cho đội năng khiếu của huyện, tỉnh.

Các liên hoan, hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thông tin lưu động và các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Trong 15 năm qua huyện tổ chức được 70 hội thi văn hóa, văn nghệ với sự tham gia trên 400 diễn viên quần chúng, 500 tác phẩm tự biên, tự diễn nội dung chủ yếu tập trung vào các chủ đề ca ngợi tình yêu, ca ngợi quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Hội thi văn nghệ ấp, khu phố tiếp tục được duy trì và mở rộng và coi đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Qua các hội thi đã phát hiện 40 thí sinh có năng khiếu nghệ thuật, từ đó để bổ sung cho các đội, nhóm văn nghệ của huyện hoạt động sôi nổi, phục vụ có hiệu quả nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển rộng khắp, chất lượng cuộc thi, hội diễn, liên hoan được nâng lên, ngày càng thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, hướng dẫn hoạt động chuyên môn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo từng quý/năm cho hệ thống các nhà văn hóa; cử cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị tham gia hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các xã, thị trấn. Xây dựng phong trào và hoạt động thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, câu lạc bộ thể thao trực thuộc đơn vị quản lý theo hướng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của người dân, đẩy mạnh các hoạt động liên kết khai thác các nguồn lực sẵn có trong nhân dân. Các câu lạc bộ  văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sinh hoạt thường xuyên, duy trì hoạt động tối thiểu 02 lần/tháng. Ngoài ra, thường xuyên hỗ trợ chuyên môn cho các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập như: Câu lạc bộ văn nghệ hội phụ nữ xã Tân Hòa, câu lạc bộ đờn tính hát then xã Đồng Tiến, câu lạc bộ Dân ca xã tân Tiến, câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Tân Phước, câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Linh xã Tân Hưng.

Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển hội viên. Từ năm 2008 đến nay đã tổ chức 12 lớp tập huấn các kiến thức cơ bản cho các đối tượng là cán bộ Văn hóa và thông tin, các Câu lạc bộ văn nghệ và công tác viên văn hóa, văn nghệ các xã, thị trấn trong huyện; tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức “Đờn ca tài tử” và 10 lớp tập huấn “Thể dục dưỡng sinh”; tổ chức hội diễn văn nghệ Người cao tuổi. Hàng năm, tổ chức Hội thao xuân cũng như công tác văn hóa - thể thao đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Về lĩnh vực văn học, nghệ thuật có những tác phẩm tiêu biểu được nhà xuất bản như 03 tiểu thuyết và 01 tập truyện ngắn; Người Đồng Phú là hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước gồm có: Nguyễn Quang Thuyết, Lê Ban Mai, Trần Văn Dũng, Vũ Thị Minh Thiện (chi hội âm nhạc); Nguyễn Duy Hiến, Triệu Quốc Bình (chi hội văn học); Nguyễn Văn Mau (chi hội Đờn ca tài tử); sử dụng đàn tính có nghệ nhân Sầm Văn Phúc, Sầm Văn Trọng; Điểu Vinh (dân ca S’Tiêng). Trên lĩnh vực sáng tác ca khúc về Đồng Phú có hơn 10 tác phẩm: Đồng Phú hôm nay, Hành khúc Đoàn Thanh niên Đồng Phú, Hát dưới mái trường mến yêu, Vườn hoa Đồng Phú (sáng tác Nguyễn Quang Thuyết); Đồng Phú mùa nắng thơm về (sáng tác Nguyễn Long); Đồng Phú những con đường về (sáng tác Đức Hiền); Đồng Phú xanh (sáng tác Thế Bảo); Hát về Đồng Phú quê tôi (sáng tác Nguyễn Quốc Bảo); Về Đồng Phú quê em (sáng tác Mai Quảng); Đồng Phú yêu thương (sáng tác Nguyễn Hồng Thịnh)…

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay phối hợp của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, việc xây dựng, phát triển văn học - nghệ thuật đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoạt động nghệ thuật ngày càng đa dạng về hình thức và cách thể hiện. Từ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học - nghệ thuật đã có bước phát triển, hoạt động phong trào nghệ thuật quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh; đồng thời, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được trong những những năm qua; khắc phục những khó khăn, cần tập trung làm tốt một số giải pháp như sau:

Một là, Quan tâm tạo mọi điều kiện cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa ấp, khu phố.

Hai là, Tăng cường quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật, đặc biệt là hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội huyện; quản lý chặt chẽ các hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Ba là, Tổ chức hoạt động nghiên cứu, sáng tác đề tài văn học, nghệ thuật qua 2 cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới, đề tài về dân tộc thiểu số, đề tài lý luận, phê bình. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tác, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc.

Bốn là, Khuyến khích cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sáng tác các tác phẩm văn học, thơ, truyện, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi con người, vùng đất Đồng Phú.

Năm là, Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực văn hóa. Chú trọng và quan tâm đến con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong đồng bào dân tộc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội, nhóm văn nghệ trên địa bàn huyện./.

 

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:311

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay13,104
  • Tổng lượt truy cập9,205,787
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây