Search

Một số bài học kinh nghiệm qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38 của Trung ương về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

IMG_5447.JPG

  • Một hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
  • tại xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) năm 2019

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của bảo hiểm y tế.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc 6 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Chỉ thị 38-CT/TW để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành bảo hiểm y tế, phục vụ tốt người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế; lấy sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác bảo hiểm y tế.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác hậu kiểm trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đồng thời nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng./.

                                                                    Minh Tuấn

 

Lượt xem: 146

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif