Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 42

Hôm nay: 2.122

Lượt truy cập: 2.688.583

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số định hướng cơ bản trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2019 trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 01/4/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành Hướng dẫn số 330/HD-PCT về công tác thông tin đối ngoại quốc phòng năm 2019 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó, xác định công tác thông tin đối ngoại quốc phòng năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh và Nhân dân trên địa bàn, người Việt Nam ở Campuchia nhận thức đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, đối ngoại quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, nâng cao chất lượng, phục vụ công tác thông tin đối ngoại quốc phòng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; đồng thời khẳng định đối ngoại quốc là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, là một kênh quan trọng trong xây dựng, củng cố niềm tin, ngăn ngừa xung đột, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng được xác định trọng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2025”. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền tình hình khu vực, quốc tế, công ước, luật pháp, quy định quốc tế; xu hướng, yêu cầu, kinh nghiệm hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương, chính sách quốc phòng của các nước có liên quan đến công tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về tuyên truyền đối ngoại quốc phòng đã được phê duyệt; trọng tâm là Kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nổi bật giai đoạn 2017-2020; Đề án Tuyên truyền về Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch tuyên truyền về các nước ASEAN; Kế hoạch thông tin tuyên truyền trực quan về đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tăng cường thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020; Kế hoạch tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đối ngoại quốc phòng năm 2019-2020.

3. Tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng các sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng tiêu biểu năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc phòng song phương với các nước láng giềng, hợp tác song phương, đa phương với các nước ASEAN, khu vực và thế giới; các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng chuẩn bị cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Tuyên truyền vị thế, vai trò trách nhiệm, năng lực, những đóng góp của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương khu vực và thế giới. Kết hợp tuyên truyền đối ngoại quốc phòng với tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền công tác biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, năng lực, trách nhiệm, kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại năm 2019; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, lực lượng chuyên trách làm công tác đối ngoại về vai trò, tầm quan trọng, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại quốc phòng.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thông tin, tuyên truyền đối ngoại quốc phòng; xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, video clip tiếng Việt và tiếng nước ngoài phục vụ tuyên truyền đối ngoại quốc phòng; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền bằng hình ảnh, video clip, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền qua tài liệu, sách, ảnh, tờ rơi, triển lãm, tọa đàm, hội thảo, giao lưu; tiếp tục tuyên truyền tác phẩm đạt giải thưởng trong Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tuyết Anh

 

Lượt xem: 374

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif