Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 181

Hôm nay: 91

Lượt truy cập: 4.066.439

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Một số giải pháp thực hiện hiệu quả đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về đổi mới học tập lý luận chính trị đã được triển khai thực hiện tốt. Sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành tuyên giáo, nhà trường với gia đình và xã hội trong việc giảng dạy, học tập chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tất cả các trường học, cơ sở giáo dục đã khắc phục được tình trạng truyền thụ kiến thức một chiều đã lược bỏ các nội dung hàn lâm, trừu tượng, mang tính lý luận, xa rời thực tiễn trong giảng dạy giáo dục công dân, chính trị. Cung cấp những hiểu biết cơ bản, cần thiết về đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, phát huy được tính tích cực chủ động, đa dạng hóa phương thức tiếp cận kiến thức của học sinh, sinh viên. Tỷ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi tăng lên qua các năm, tỷ lệ học sinh bị hạnh kiểm trung bình, yếu giảm dần. Để tiếp tục nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới, học tập lý luận chính trị

 1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, kỹ năng sư phạm với nhiều hình thức: Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi môn đạo đức, giáo dục công dân...

- Chỉ đạo định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, khảo sát quá trình thực hiện việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử địa phương ở các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè của đội ngũ giáo viên. Kiểm duyệt chặt chẽ các nội dung tích hợp vào bài giảng của giáo viên, đảm bảo phù hợp, chính xác và mang tính thời sự.

 - Quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, ưu tiên đầu tư cho các trường khó khăn về lớp học, phòng học xuống cấp.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi, thu hút sinh viên học giỏi và giáo viên giảng dạy lý luận chính trị có tâm huyết, năng lực.

- Sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, hạn chế tình trạng giáo viên dạy kiêm nhiệm.

- Quan tâm, đầu tư thêm trang thiết bị dạy học cho các trường còn thiếu.

2. Các huyện, thị, thành ủy

- Chỉ đạo tiếp tục quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục về nội dung Kết luận 94-KL/TW.

- Quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử.

- Chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tổ chức các hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa ngành tuyên giáo và ngành giáo dục trong việc đổi mới học tập môn giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cung cấp tài liệu, thông tin mới cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bằng các hình thức phù hợp.

Trương Ngọc

 

 

Lượt xem: 411

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif