Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 77

Hôm nay: 1.211

Lượt truy cập: 3.753.113

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Một số kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh trong tháng 8/2019

Trong tháng 8, công tác thanh tra hành chính của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện 15 đoàn thanh tra; đã kết thức 03 và đang triển khai 12 đoàn. Kết quả đã kiến nghị thu hồi số tiền 80 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Thanh tra chuyên ngành thực hiện 227 cuộc với số đối tượng thanh tra, kiểm tra 360 đối tượng, gồm các nội dung thanh tra cơ sở hành nghề, quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản...; kết quả thanh tra có 30 tổ chức và 136 cá nhân vi phạm; đã ban hành 216 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Trong tháng, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, toàn ngành thanh tra tỉnh đã tiếp 315 lượt, 420 lượt công dân, 265 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó tiếp công dân thường xuyên 210 lượt, 300 lượt công dân, 160 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo tỉnh 105 lượt, 120 lượt công dân, 105 vụ việc). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với tổng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 43 đơn (khiếu nại 07 đơn, tố cáo 01 đơn, kiến nghị, phản ánh 35 đơn). Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã giải quyết 01/07 đơn, đạt 14%; tổng số đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền đã giải quyết 16/35 đơn, đạt 45,7%./.

                                                                                             Minh Tuấn

Lượt xem: 293

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif