Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 1.228

Hôm nay: 2.317

Lượt truy cập: 2.239.628

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc về công tác BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh và một số giải pháp thời gian tới

Trong 7 tháng đầu năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 1.534,894 tỷ đồng, đạt 54,55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ bao phủ BHYT là 83,33%, đạt 96,65% chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

IMG_6583.JPG

  • Phó giám đốc BHXH tỉnh Lăng Quang Vinh báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh
  • 7 tháng đầu năm 2019, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới
  • tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2019

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ở một số chủ sử dụng lao động chưa thật sự tốt, biểu hiện qua việc vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, còn có một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chưa kịp thời theo quy định đã ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất chế biến quy mô nhỏ, dịch vụ, trang trại… nên rất khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.

Việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên ở một số trường học vẫn chưa được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban giám hiệu nhà trường, nên tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thấp nên họ không có điều kiện tham gia BHYT theo hộ gia đình; công tác vận động hỗ trợ mức đóng BHYT của nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền cơ sở.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nguyên nhân do đời sống của người dân còn nghèo, mức thu nhập của lao động tự do đa số còn thấp, không ổn định, trong khi mức đóng BHXH tự nguyện còn cao so với thu nhập của họ nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn.

Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, còn nhầm lẫn với loại hình bảo hiểm thương mại, do đó đã ảnh hưởng đến phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ, thiếu chiều sâu nên chính sách BHXH, BHYT, BHTN vẫn chưa thực sự đến với đông đảo người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh mặc dù ngày càng được đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh BHYT; lãnh đạo một số cơ sở y tế chưa nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc trích chuyển dữ liệu điện tử theo đúng quy định của Thông tư số 48/2017/TT-BYT.

Trước thực trạng trên, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đề ra một số giải pháp trong thời gian tới như: (1) Thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, phối hợp gửi danh sách đơn vị nợ đề nghị phối hợp thu đến các cơ quan như: Kho bạc, Tài chính, Ngân hàng, Thuế,... để kịp thời thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại các đơn vị. (2) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật tại một số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN kéo dài. (3) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thực hiện chính sách với người lao động; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục, với Báo Bình Phước duy trì chuyên trang về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; BHXH tỉnh đã ký Quy chế phối hợp, Chương trình phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Dân số tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, Tỉnh đoàn... để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi, xử lý các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN. (4) Đề nghị các cơ sở y tế: khẩn trương xây dựng kế hoạch với giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sử dụng hợp lý nguồn kinh phí KCB BHYT được phân bổ năm 2019 theo Kế hoạch liên ngành số 09/KH-SYT-BHXH ngày 27/3/2019 nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT và kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT, báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Y tế, đồng thời gửi cơ quan BHXH để theo dõi, giám sát. Thực hiện tra cứu thông tin về lịch sử KCB của người bệnh BHYT đến KCB tại cơ sở trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; liên thông dữ liệu KCB BHYT theo đúng quy định của Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2017. Các cơ sở KCB có tỷ lệ liên thông dữ liệu thấp và không đạt chất lượng nêu trên cần có ngay biện pháp khắc phục để không ảnh hưởng đến việc kiểm tra thông tin KCB giữa các cơ sở y tế và việc giám định, thanh toán, tạm ứng chi phí KCB BHYT của cơ quan BHXH. Có chi phí bình quân ngoại trú, nội trú/lượt KCB, chi phí bình quân thuốc và tỷ lệ các nhóm chi phí dịch vụ kỹ thuật cao hơn bình quân chung toàn quốc có biện pháp cụ thể để giảm chi phí bình quân/lượt KCB, giảm chi phí bình quân thuốc và tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật cho phù hợp; Không chỉ định rộng rãi các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết, không phù hợp với chẩn đoán bệnh và chỉ thực hiện chỉ định dịch vụ kỹ thuật phù hợp với bệnh theo đúng quy chế chuyên môn do Bộ Y tế quy định; lựa chọn sử dụng thuốc hợp lý, ưu tiên sử dụng các loại thuốc cùng hàm lượng, cùng cơ chế tác dụng trong kết quả thầu có giá cả hợp lý, tránh việc sử dụng thuốc có giá cao dẫn tới tăng chi phí KCB, đồng thời giảm việc sử dụng chế phẩm y học cổ truyền. Kịp thời xác định phần chi phí tăng hoặc giảm tại cơ sở do các nguyên nhân: áp dụng dịch vụ kỹ thuật mới; bổ sung thuốc mới, hóa chất mới, vật tư y tế mới; áp dụng giá dịch vụ KCB BHYT mới; giá máu, chế phẩm máu mới; điều chỉnh hạng bệnh viện; đối tượng người có thẻ BHYT; thay đổi phạm vi hoạt động của cơ sở KCB theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có); thay đổi mô hình bệnh tật; số lượt KCB… Chi phí này được tổng hợp vào chi phí thực tế để làm cơ sở tính tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho cơ sở KCB. (5) Hàng tháng cơ quan BHXH thông báo đến các cơ sở y tế về tình hình sử dụng kinh phí KCB BHYT, phối hợp với cơ sở y tế làm rõ những nguyên nhân dẫn đến biến động chi phí KCB và có giải pháp cụ thể, hiệu quả để kiểm soát, báo cáo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo thực hiện. (6) BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân tích, đánh giá việc sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở y tế về tỷ lệ sử dụng và kết hợp chế phẩm y học cổ truyền, thuốc hỗ trợ điều trị, chi phí bình quân và tỷ lệ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh/lượt bệnh nhân đến KCB… để kịp thời có các giải pháp chấn chỉnh. (7) Kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán ngày giường, chi phí tiền giường điều trị nội trú, từ chối thanh toán tiền ngày giường do thống kê sai ngày ra viện, do áp sai mức giá thanh toán tiền ngày giường điều trị nội trú. (8) Chủ động thực hiện giám định điện tử và thực hiện nghiêm túc các nội dung giám định chuyên đề được BHXH tỉnh thông báo qua địa chỉ thư điện tử của BHXH các huyện, thị xã, thành phố hoặc bằng văn bản. (9) Hàng tháng lựa chọn các trường hợp đi KCB nhiều lần trong tháng để thực hiện giám định tại nơi cư trú hoặc nơi công tác của người bệnh./.

                                                                            Minh Tuấn

 

Lượt xem: 151

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 10h ngày 31/3/2020:

- Thế giới: 785.777 người mắc, 37.815 người tử vong.
- Việt Nam: 204 người mắc (đã phục hồi 55).
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif