Search

Một số kết quả qua 10 năm đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trên địa bàn Bù Gia Mập

Qua 10 năm triển khai thực hiệnChỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đã đạt được một số kết quả tích cực.

IMG_5437.jpg

  • Nhân dân phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật
  • về BHXH, BHYT, BHTN ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (tháng 4/2019)

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách BHYT

Trong 10 năm qua, hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT ngày càng được hoàn thiện và được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên. Đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT không ngừng được mở rộng. Nguồn thu BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định và chất lượng phục vụ ngành BHXH được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao… Việc tổ chức xây dựng và thực hiện công tác chính sách BHYT ngày được chú trọng, nâng cao. Công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng và lan tỏa. Ngân sách địa phương, đơn vị chi cho việc mua BHYT cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội trên địa bàn huyện luôn được quan tâm như đối tượng người nghèo NSNN hỗ trợ 100%; đối tượng cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 70%, 30% còn lại vận động hỗ trợ.

Công tác kiểm tra cũng được phối hợp thường xuyên chặt chẽ, giữa BHXH với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động huyện được kiểm tra, nhắc nhở, xử lý thường xuyên đối với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, đồng thời tuyên truyền vận động các đơn vị chưa thực hiện đúng theo Luật BHXH, BHYT cho người lao động trên địa bàn huyện bằng việc hằng năm kiểm tra 100% các đơn vị trường học, trạm y tế xã và doanh nghiệp trên địa bàn…. Qua kiểm tra vẫn còn một số doanh nghiệp nợ đóng và trốn đóng BHXH, BHYT như Công ty TNHH MTV Thanh Dung nợ đọng BHXH, BHYT trên 6 tháng... Về vi phạm việc sử dụng BHYT, trục lợi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện từ 2009-2019 không xảy ra.

Công tác thông tin, truyền thông về BHYT được quan tâm, tập trung tuyên truyền đến tát cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức được 345 hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các xã, thôn, ấp trên địa bàn; trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện được 3.846 giờ, đẩy mạnh tuyên truyền miệng, đối thoại; treo băng rôn, pano, tờ rơi..  

Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT

Công tác tổ chức, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác BHYT luôn được đảm bảo và tinh gọn. Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh cho người sử dụng BHYT được thực hiện nhanh, gọn theo quy định. Đội ngũ y, bác sĩ tận tình hướng dẫn, không có tình trạng phân biệt đối xử với người khám, chữa bệnh. Không có tình trạng lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao, biểu hiện trục lợi thuốc từ người bệnh và người khám chữa bệnh. Không để xảy ra tình trạng giá thuốc tại đơn vị cao hơn giá thị trường.

Ngành BHXH huyện đã thực hiện chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ; ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, giao tiếp tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận quản lý hồ sơ; dành kinh phí để trang bị máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn. Hiện tại, trên địa bàn huyện, cơ quan BHXH đã triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử qua mạng; song song đó BHXH huyện đã thực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị  thông qua dịch vụ bưu chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại cho đơn vị, cá nhân trong việc giao dịch với BHXH, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Quỹ BHYT của huyện được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức BHYT thông qua Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Không ngừng nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý quỹ của tất cả các bên, cùng với đó là tăng cường phối hợp thực hiện giữa ngành Y tế và BHXH; đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHYT. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định BHYT; tăng cường tập huấn cho đội ngũ giám định viên về việc sử dụng phần mềm giám định, nhằm kiểm soát được tốt hơn tình trạng lạm dụng quỹ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát công tác khám, chữa bệnh BHYT; mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Trong thời gian qua, chưa phát hiện tình trạng lạm dụng và trục lợi BHYT trên địa bàn. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT luôn tăng theo hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Đến hết năm 2018, độ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 82%.

Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về BHYT

BHXH huyện luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác phối hộp tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, ngày càng được thực hiện một các đồng bộ, thống nhất, hiệu quả góp phần quan trọng để ngành BHXH hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, ngành BHXH huyện đã chủ động tăng cường phối hợp tốt với ngành Y tế để thực hiện nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý quỹ của tất cả các bên; đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

Hàng năm, BHXH huyện đã phối hợp tốt với Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Chi Cục thuế huyện để xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT ở các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những trường hợp vi phạm Luật BHXH, BHYT, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng và trục lợi quỹ BHXH, BHYT... BHXH huyện phối hợp thường xuyên với Phòng Gáo dục và Đào tạo huyện, các trường học trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh hằng năm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Thủ tục và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Chất lượng của các dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm do việc mở rộng phạm vi thanh toán, nhất là các nhóm đối tượng người nghèo, các hộ vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số,… đều được chăm sóc sức khỏe thông qua quỹ BHYT. Hàng năm, BHXH huyện thực hiện quyết toán, tạm ứng kinh phí cho cơ sở khám chữa bệnh BHYT kịp thời và đúng quy định, đảm bảo đủ kinh phí cho các đơn vị khám chữa bệnh hoạt động khám, chữa bệnh BHYT.

Trong những năm qua, các thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh cho người sử dụng BHYT đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi cho người có BHYT. Trên địa bàn huyện không có tình trạng cán bộ y tế và đội ngũ y bác sĩ có thái độ phân biệt trong ứng xử với người khám, chữa bệnh BHYT; tình trạng sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao trục lợi thuốc từ người bệnh và người khám, chữa bệnh luôn được đảm bảo đúng quy định.

Bên cạh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW trên địa bàn huyện còn một số hạn chế, yêu kém như: sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số xã đối với công tác BHYT còn hạn chế, chưa quyết liệt; ý thức của một bộ phận người dân còn ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự giác tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, khi có bệnh mới tham gia; sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước với ngành BHYT huyện trong việc quản lý và triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT còn chưa thường xuyên; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở tuyến cơ sở vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh, trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ chưa bắt kịp yêu cầu về khám chữa bệnh của người dân…

                                                                                      MT

Lượt xem: 117

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif