Search

Một số kết quả trên lĩnh vực khoa học - công nghệ của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ đạt yêu cầu.

154012_3.jpg

Một mô hình dự thi tại Hội thi sáng tạo trẻ tỉnh Bình Phước năm 2019     

Trong đó, đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019; thành lập 05 Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh và đã chọn 01 đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu (Piper nigrum L) tại tỉnh Bình Phước”; xây dựng, hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh năm 2020; kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2019-2020; thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 02 đề tài; xem xét hồ sơ gia hạn đối với 02 đề tài; chuyển giao kết quả nghiên cứu 01 đề tài cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, 01 đề tài cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã khảo sát, chọn địa điểm và triển khai 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp từ năm 2018; giao trực tiếp 06 nhiệm vụ năm 2019; hướng dẫn và tiếp nhận 19 đề xuất nhiệm vụ năm 2020./.

                                                                      Minh Tuấn

 

Lượt xem: 75

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif