Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Hôm nay: 3.516

Lượt truy cập: 2.577.741

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số kết quả trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh năm 2019

Năm 2019, cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với định hướng tái cơ cấu và thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 34.159 ha, giảm 3.577 ha so với năm 2018, đạt 97,7% kế hoạch năm, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 55.969 tấn, giảm 3.081 tấn so với năm 2018, đạt 97,1% kế hoạch năm. Diện tích cây lâu năm 423.466 ha, tăng 3.338 ha so với năm 2018, đạt 99,2% kế hoạch năm, trong đó: cây điều 138.807 ha, tăng 632 ha, đạt 98%; cây hồ tiêu 16.855 ha, giảm 132 ha, đạt 106,5%; cây cao su 240.102 ha, tăng 1.604 ha, đạt 99,14%; cây cao su 496 ha, giảm 17 ha, đạt 94,8%; cây cà phê 16.576 ha, tăng 1.073 ha, đạt 104%; cây ăn quả các loại 10.468 ha, tăng 297 ha so với cùng kỳ, đạt 97,5% kế hoạch năm.

img_1104.jpg

  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh
  • thăm mô hình nuôi gà công nghệ cao tại Tập đoàn Hùng Nhơn

Tỷ trọng ngành chăn nuôi ngày càng tăng, chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp đạt 90,43, áp dụng công nghệ cao, chuồng kín đạt 44,63%, góp phần trong chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, trong đó đàn trâu 13.402 con, tăng 2%, đạt 103%; đàn bò 39.418 con, tăng 3%, đạt 98,4%; đàn lợn 883.622 con, tăng 7,74%, đạt 104,2%; đàn gia cầm 5.552 ngàn con, tăng 0,2% so với cùng kỳ, đạt 102,8% kế hoạch năm.

Giá cả sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản (giá cố định 2010) năm 2019 ước đạt 27.120 tỷ đồng, tăng 7,52% so với năm 2018.Cơ cấu trong ngành nông nghiệp: trồng trọt chiếm 79,43%, chăn nuôi chiếm 20,06%, lâm nghiệp 0,14%, thủy sản 0,37%. Công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, thực hiện đề án trồng cây lâm nghiệp phân tán được 65.500 cây giống đạt 100% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm chung toàn tỉnh lên 72,6%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ các hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 97%, đạt 100% kế hoạch.

IMG_5804.JPG

  • Học viênlớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019 (lớp thứ nhất)
  • cùng nhân dân thôn 5, xã Đăng Hà (Bù Đăng) làm đường Nông thôn mới

Về phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã xây dựng và hoàn thành 1.000 km đường giao thông nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt với nhiều hình thức đổi mới, ước thực hiện có 13/13 xã về đích nông thôn mới năm 2019. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,3%, có 02 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới./.

                                                                                                          MT

Lượt xem: 181

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 16h30 ngày 08/7/2020:

- Thế giới: 11.974.800 người mắc, 547.120 người tử vong.
- Việt Nam: 369 người mắc (đã phục hồi 342). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif