Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 3.658

Hôm nay: 6.244

Lượt truy cập: 1.530.836

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua gần 3 năm khai thực hiện nghị quyết, đó là:

IMG_4972.JPG

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X

Khuyết điểm, yếu kém

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu 7,5%. Các chương trình kinh tế trọng tâm thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn để xảy ra một số vụ vi phạm. Thiếu nguồn lực để thực hiện cơ chế ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp. Ngành du lịch chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm chậm. Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin chưa đồng bộ, thống nhất.

Chỉ số PCI năm 2017 thấp. Số doanh nghiệp tạm ngừng, nghỉ, giải thể; số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả còn nhiều. Công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, xử lý ô nhiễm chưa triệt để.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; cơ cấu đội ngũ giáo viên chưa hợp lý, chất lượng giảng dạy chưa cao; đào tạo nghề chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội. Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế không đều, thiếu chuyên khoa sâu. Cơ sở vật chất văn hóa - thể thao thiếu đồng bộ. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai chưa triệt để. Vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn mang tính hình thức. Việc rà soát, xét duyệt quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chậm so với kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt đảng một số nơi còn hình thức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) chưa thật sự tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng quy hoạch dự án còn gặp nhiều khó khăn. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa có nhiều sáng tạo. Tỷ lệ kết nạp hội viên hằng năm ở Đoàn thanh niên và Hội nông dân chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nguyên nhân

Nguyên nhân ưu điểm: (1) Tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân. (2) Có sự đổi mới về tư duy, phương thức lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. (3) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể các cấp trong vận động nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Nguyên nhân của những hạn chế:

Về khách quan, sản xuất nông nghiệp gặp bất lợi, tốc độ gia tăng bình quân của ngành nông lâm và thủy sản chỉ đạt 1,74% nên ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm sâu, chậm hồi phục. Nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là rất lớn trong khi khả năng cân đối ngân sách của địa phương chưa đáp ứng; các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh bị cắt giảm 43,4% do siết chặt trần nợ công quốc gia. 

Về chủ quan, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa coi trọng công tác chính trị tư tưởng; việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy còn chung chung, thiếu sáng tạo. Khả năng nắm bắt, xử lý tình huống phát sinh của lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa linh hoạt, kịp thời.Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là cơ sở còn hạn chế. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy. Công tác tham mưu còn lúng túng, chưa kịp thời. Việc thực hiện các kết luận cấp trên, thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc.Phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương chưa đồng bộ. Lãnh đạo, điều hành chưa năng động, sáng tạo; cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi và một số ngành, lĩnh vực chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu; chưa thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò giám sát, tham gia của nhân dân.

Một số bài học kinh nghiệm bước đầu

Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, vì lợi ích chung trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; chỉ đạo từng việc làm cụ thể không chung chung, dàn trải.

Thứ hai, chú trọng khâu tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Kết hợp phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thứ ba, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thật sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin để nâng cao hiệu quả phục vụ./.

                                                                                 Minh Tuấn

 

Lượt xem: 237

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif