Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 291

Hôm nay: 1.544

Lượt truy cập: 1.290.058

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2018

Năm 2018, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/12/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”, trước hết việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (giai đoạn 2013 - 2017), đề ra phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.

ky-BHXH_download.jpg

  • Kể từ tháng 7/2016 đến nay, ngành BHXH tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước
  • thực hiện phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT tại các địa phương.

Tăng cường công tác giám định trên hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động phối hợp với ngành Y tế, kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ hệ thống giám định BHYT điện tử.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động trình Chính phủ ban hành; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu chế xuất - khu công nghiệp. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… giúp doanh nghiệp và người dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, dữ liệu tập trung của ngành BHXH; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu thí điểm việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ; phương thức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia.

Tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức; đoàn kết xây dựng ngành BHXH vững mạnh, toàn diện...

                                                                                               Hồng Sơn

Lượt xem: 220

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif