Search

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

HN TTDN.png

Quang cảnh hội nghị

Sáng 2-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sau 5 năm triển khai Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, đó là: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại trong tình hình mới ngày càng được nâng cao. Hệ thống các cơ quan chuyên trách được củng cố, kiện toàn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện. Các hoạt động thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức bài bản, đồng bộ hơn. Nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại được đổi mới; phạm vi, đối tượng, địa bàn ngày càng được mở rộng. Nhiều chủ trương, chính sách, các sự kiện trọng đại của đất nước; quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc; những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; thông tin về các vấn đề quốc tế nổi bật, đáng quan tâm; thông tin kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... được cung cấp kịp thời, tạo thế chủ động trên mặt trận thông tin tuyên truyền…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại vẫn còn tồn tại những hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Nhận thức về thông tin đối ngoại vẫn chưa đầy đủ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; công tác theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa kịp thời, lượng thông tin còn mỏng; hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với nhiều đối tượng; chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại…

Trong tham luận trình bày tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu rõ những kế hoạch cụ thể với hình thức hoạt động phong phú, đa dạng mà Bộ Quốc phòng đã đề ra trong thời gian qua, qua đó góp phần tạo được thế trận tuyên truyền đối ngoại về quốc phòng vững chắc, hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại nói chung. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các cấp ủy trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. 5 năm qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cũng đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, các ngành, các cấp, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 THUONG KL HN TTDN.png

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”.

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài; sử dụng các phương tiện tuyền thông mới để tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời, hiệu quả. 

Bốn là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại ở Trung ương và địa phương.

Năm là, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Nguồn QĐND Online

 

Lượt xem: 1101

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật lúc 9h00 ngày 28/02/2020:

- Thế giới: 83.047 người mắc,  2.814 người tử vong, 32.775 phục hồi.
- Việt Nam: 16 người mắc (đã phục hồi 16).
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif