Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 44

Hôm nay: 59

Lượt truy cập: 2.688.756

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Những nét nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại huyện Bù Đăng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Bù Đăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 bài bản

Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bù Đăng đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 18/02/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, xã và chỉ đạo tổ chức triển khai ở cơ sở. 62/62 cơ sở đảng đã tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên với tỷ lệ tham gia đạt 97%.

Huyện ủy đã tổ chức lồng ghép kiểm tra việc triển khai học tập chuyên đề năm 2019 tại 06 đảng bộ. Kết quả các đảng bộ đã triển khai tốt việc học tập cũng như đăng ký kế hoạch của cá nhân cán bộ, đảng viên (Bình Minh, Nghĩa Bình, Đăk Nhau, Đường 10, Bom Bo, Minh Hưng).

 Lựa chọn vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2019

Gắn với nội dung trọng tâm Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bù Đăng đã tập trung chọn lựa những nhiệm vụ gắn với nhân dân:

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn,  vướng  mắc,  bức  xúc  của  nhân  dân,  hạn  chế  thấp  nhất  khiếu  kiện  đông người, vượt cấp. Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, từ đầu năm 2019 đến nay cấp huyện đã tổ chức được 02 buổi đối thoại với nhân dân; cấp cơ sở tổ chức 05 buổi đối thoại (xã Bom Bo, Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Đăk Nhau,…).

Triển khai thực hiện Mô hình 1-3 : Đi 1, về 3 (nộp hồ sơ 01 lần, giải quyết được 03 việc). Mô hình này triển khai trong Đảng bộ xã, thị trấn và UBND huyện (Bộ phận “Một cửa” cấp huyện và xã).

Triển khai thực hiện Mô hình xây dựng “Nhà nghĩa tình đảng viên” từ nguồn vận động đóng góp của đảng viên trong toàn huyện. Với mục tiêu là xây dựng 20 căn nhà “nghĩa tình đảng viên” cho các đối tượng đảng viên khó khăn về nhà ở, dự kiến với số tiền 1 tỷ đồng kế hoạch vận động xây dựng quỹ đã được triển khai rộng rãi đến 62 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện và được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia hưởng ứng. Đến nay đã  có  62/62  chi,  đảng  bộ  đóng  góp  quỹ.  Tổng  số  quỹ  thu  được  đến  ngày 06/6/2019 là trên 400 triệu đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nhà nghĩa tình đảng viên cấp huyện đã tiến hành thẩm định, xác minh và thống nhất xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy xét đợt 1 xây dựng nhà cho 10 đồng chí đảng viên có điều kiện khó khăn về nhà ở.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước đã tập trung vào các lĩnh vực: tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa” và các bộ phận tiếp công dân cấp huyện và cơ sở; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, tăng thu ngân sách, nâng cao mức sống nhân dân.

Kết quả hình ảnh cho thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  tại huyện Bù Đăng năm 2019

Huyện ủy Bù Đăng tổ chức lễ báo công kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1969-19/5/2019)

Các đơn vị đã mạnh dạn đổi mới cách làm trong lĩnh vực quản lý đất đai (năm 2017 tổng số 26.981 hồ sơ nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện có 256 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 0,94%; Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 không còn hồ sơ trễ hẹn. Cấp xã năm 2017 tiếp nhận 98.946 hồ sơ trong đó có 132 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 0,13%; Năm  2018 và 6 tháng đầu năm 2019 không còn hồ sơ trễ hẹn).

Việc triển khai thực hiện Quyết định 08 của UBND tỉnh đạt hiệu quả rất cao (đến thời điểm 30/4/2019 tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND là: 6.727 Giấy với diện tích 9.506,8 ha/ 36.579 ha  đất  nông  nghiệp  giao  về  địa  phương).  Việc  tiếp  công  dân  được  thực  hiện thường xuyên, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, Huyện ủy thành lập 02 tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Các cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng và tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: trong công tác chuyên môn; trong cơ sở vật chất trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác; trong hiệu quả đầu tư công và sử dụng nguồn vốn đầu tư. Các cơ quan, đơn vị cũng đã điều tiết hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên; cắt giảm những cuộc họp, hội nghị không cần thiết; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện chiếu sáng công cộng; giảm chi tiêu thường xuyên và tăng đầu tư phát triển. 

Việc thực hiện kỷ cương hành chính cũng được triển khai có hiệu quả, công tác sắp xếp lại trật tự lòng, lề đường ở các khu vực chợ, khu vực đông dân cư của các địa phương được triển khai thực hiện; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, cản trở giao thông được khắc phục (Bom Bo, Bình Minh, Nghĩa Trung, chợ Bù Đăng…).

Nhân  dịp  kỷ  niệm  129  năm  Ngày  sinh  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  (19/5/1890-19/5/2019), Huyện ủy Bù Đăng đã tổ chức “Lễ báo công” dâng Bác. Tại lễ báo công, các đại biểu còn thưởng thức chương trình sân khấu hóa “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lời của non sông đất nước” và các tiết mục ca múa hát về chủ tịch Hồ Chủ tịch, về tình yêu quê hương đất nước tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày báo công dân Bác. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức 02 ngày triển lãm  ảnh và sách về Bác Hồ, 02 buổi chiếu phim “Hồ Chí Minh  - chân dung một con người” lồng ghép nói chuyện chuyên đề về Bác cho 250 lượt ĐVTN và học sinh trên địa bàn tham dự.

Qua việc tổ chức học tập và quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Gia Phúc

 

Lượt xem: 741

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif