Search

Nội dung chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 - 2020

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Phước đã kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó, về nội dung phối hợp thực hiện như sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, gồm: (1) Định hướng nội dung thông tin; xây dựng và chuyển tải tài liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp trong phạm vi toàn tỉnh. (2) Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn người dân và lao động khu nông thôn; trong các làng nghề, hợp tác xã; lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13. (3) Sử dụng các kênh thông tin do Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh quản lý như báo, tạp chí, đăng tải tin, bài tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tổ chức Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ viên chức dân số tuyến xã, cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố, tập trung ưu tiên các địa phương có đông lực lượng lao động nông nghiệp, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do, các địa phương có tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế tại các huyện, thị xã để mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT; đồng thời, giao cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ tại địa phương thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm./.

                                                                              Tác giả: Hồng Sơn

 

Lượt xem: 54

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif