Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 35

Hôm nay: 1.440

Lượt truy cập: 3.692.152

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn tỉnh có 91,1% người tham gia BHYT

 

Sau khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW), căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/6/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến điểm cầu tỉnh, cấp huyện và cấp xã với 97,7% cán bộ, đảng viên tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 11/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTGTU ngày 07/5/2018 về tuyên truyền trên báo chí về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (trong đó có Nghị quyết 28-NQ/TW); BHXH tỉnh, các sở, ngành có liên quan, các huyện/thị/thành ủy cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh được thực hiện trên cơ sở Chương trình phối hợp số 02-CTPH/BTGTU-BHXH ngày 27/6/2016 trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016 - 2020, theo đó, hàng năm đều ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo đúng quy định, nội dung, phù hợp từng thời điểm; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy cũng đã tổ chức ký kết với cơ quan BHXH cùng cấp để thực hiện tuyên truyền hiệu quả về công tác bảo hiểm tại cơ sở.

bhtw.jpg

Trong 03 năm qua, tại các hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh và hội nghị thông tin thời sự định kỳ cấp huyện đều lồng ghép để lãnh đạo cơ quan BHXH cùng cấp đến thông tin và định hướng tuyên truyền về công tác bảo hiểm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; định kỳ hàng tháng đều đăng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động của ngành BHXH trên 2 bản tin (Bản tin Thông báo nội bộ và Bản tin Phục vụ Nhân dân với 35 tin, bài/năm) và trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tuyengiaobinhphuoc.org.vn) và Fanpage “Tuyên giáo Bình Phước” với khoảng 75 tin, bài/năm. Ngoài ra, tại một số hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời lãnh đạo BHXH tỉnh đến cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền.

bh11.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (trọng tâm là triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW) tại các xã, phường, thị trấn và các khu công nghiệp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (khoảng 200 người/hội nghị); trực tiếp lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ sở. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện 02 chương trình đối thoại trực tiếp tại các chuyên mục, chuyên trang với trên 100 tin, bài/năm; Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện khoảng 300 lượt tin, bài/năm.

Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT và BHTN, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung về bảo hiểm đã đề ra trên địa bàn tỉnh.

ccc.jpg

Năm 2012, toàn tỉnh chỉ có 522.212 người tham BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thì đến hết tháng 11-2020 đã có 881.355 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tham gia BHYT là 874.221 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,1%, tăng 426.771 người so với năm 2012; tham gia BHXH là 139.062 người, tỷ lệ bao phủ đạt 26,7% so với lực lượng lao động, tăng 64.300 người so với năm 2012; số người tham gia BHTN là 124.007, đạt 22,7% lực lượng lao động, tăng 58.071 người so với năm 2012.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới hình thức tuyên truyền; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chuyên sâu trong quá trình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Duy Khiêm.

Lượt xem: 1229

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif