Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 17

Hôm nay: 1.121

Lượt truy cập: 2.546.600

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tạo chuyển biến trong đời sống văn hóa vùng nông thôn

Ngày 17-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.

Từ năm 2010 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Việc xây dựng thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả. Các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư được thành lập, hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả vai trò trong cộng đồng. Theo đó, năm 2010 toàn tỉnh có 842/842 khu dân cư đăng ký văn hóa, đến cuối năm chỉ có 152 khu dân cư đạt văn hóa. Năm 2017, toàn tỉnh có 694/866 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, đạt 80,13%. Đối với tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tính đến tháng 8-2018, toàn tỉnh có 43/92 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và 74/92 xã đạt tiêu chí văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 7 thiết chế văn hóa cấp tỉnh do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý; 11/11 huyện, thị xã có trung tâm văn hóa - thể thao; 851/861 thôn, ấp có nhà văn hóa, hội trường...

Trưởng đoàn giám sát Trần Tuyết Minh phát biểu trong buổi giám sát tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đặt ra nhiều vấn đề về công tác văn hóa nông thôn; toàn tỉnh có khoảng bao nhiêu gia đình làm giàu từ văn hóa? Bình Phước đã thực hiện như thế nào về điểm khu dân cư văn hóa gắn với hoạt động quảng bá du lịch, kể cả công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc... Ông Hà Anh Dũng, thành viên đoàn giám sát cũng nêu nhiều vấn đề cần làm rõ như thực trạng thiết chế văn hóa, công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc, nhạc cụ, dân ca; vai trò xã hội hóa văn hóa được thực hiện như thế nào; môi trường văn hóa nông thôn...

Trưởng đoàn giám sát Trần Tuyết Minh chỉ rõ, Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 5-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn” là tập trung vào chiều sâu trong văn hóa nông thôn, liên quan tới nhận thức của người dân trong việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phải đi vào bản chất của văn hóa nông thôn... chứ không phải đi theo thành tích, con số. Trưởng đoàn giám sát đề nghị ngành văn hóa quan tâm hơn nữa đến hoạt động văn hóa nông thôn nhằm tạo chuyển biến thực sự trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng nông thôn, khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích, thu hút đông sự tham gia của người dân ở cơ sở. Quan tâm đồng bộ giữa thiết chế văn hóa gắn với đầu tư cốt lõi bộ máy, có hoạt động phong phú để lôi cuốn đông đảo người dân tham gia và phải để thiết chế văn hóa thực sự là trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Phải phát triển văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, thôn, ấp và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với việc đánh giá thực chất. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong vai trò cơ quan quản lý nhà nước ngành văn hóa ở địa phương...

C.Liên (theo Báo Bình Phước online)

Lượt xem: 451

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif