Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 79

Hôm nay: 3.637

Lượt truy cập: 3.061.028

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Thành ủy Đồng Xoài chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Thành ủy Đồng Xoài vừa ban hành văn bản số 742 về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (BVTE). Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 27/12/2012 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE trong tình hình mới”. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE ở địa phương. Chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống xâm hại, bạo lực, buôn bán trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

phong-chong-duoi-nuoc.jpg

  • Huấn luyện bơi lội cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
  • để phòng, chống đuối nước năm 2019

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị: (1) UBND thành phố chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng, UBND xã, phường thực hiện tốt Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các chương trình, đề án, các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, để Ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý cho công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, vận động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và BVTE, xây dựng các khu, điểm vui chơi giải trí lành mạnh, phát triển các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương. Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu trẻ em trên địa bàn để cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chăm sóc, giáo dục và BVTE, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. (2) Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng, các trường học trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp vi phạm quyền trẻ em; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tội phạm buôn bán trẻ em, ngăn ngừa hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm hại tình dục, bạo hành, tai nạn giao thông ở trẻ em. (3) Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Luật Trẻ em, về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, các mục tiêu, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020… tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, trách nhiệm của gia đình và mọi cá nhân đối với công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố mở chuyên mục, chuyên trang về công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE; tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến và phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, BVTE; phê phán những hành vi ngược đãi, xâm hại đối với trẻ em. (4) Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và BVTE, xây dựng các mô hình BVTE tại cộng đồng, đưa công tác này vào nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, giám sát của cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, kiến nghị xử lý các vụ bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em. (5) Đảng ủy các xã, phường có giải pháp lãnh đạo, huy động các tổ chức, cá nhân ở địa phương tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện trẻ em bị xâm hại để can thiệp và ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em./.

                                                                          Minh Tuấn

 

Lượt xem: 275

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif