Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 430

Hôm nay: 683

Lượt truy cập: 3.341.618

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Thị xã Phước Long đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Phước về việc tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, trong 10 năm qua (2011 - 2020), thị ủy Phước Long đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử ngành, đoàn thể, lịch sử Đảng bộ các xã, phường; đồng thời triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, giới thiệu lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương nhằm khơi dậy tinh thần cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên, học sinh trong thị xã.

 Công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng trên đia bàn Phước Long đã đạt được những kết quả phấn khởi đó là: xuất bản Lịch sử Đảng bộ quân và dân Phước Long 2 tập (1930 - 1975) và (1975 - 2005), Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Phước Bình, Lịch sử Đảng bộ xã Phước Tín, Lịch sử lực lượng vũ trang và Nhân dân Phước Long (1945 - 2015)…Đặc biệt, thị xã Phước Long đã 2 lần tổ chức hội thảo khoa học nhà tù Bà Rá và đấu tranh chống chế độ lao tù (1940 - 1945).

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, Thị ủy Phước Long chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân Phước Long đối với công tác sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ các địa phương. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Phước Long luôn bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, khách quan, trung thực. Các bước triển khai sưu tầm tư liệu, biên soạn, hội thảo, thẩm định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Các cuốn sách lịch sử đã xuất bản đều có chất lượng tốt, phản ánh khá sinh động, toàn diện quá trình xây dựng và trưởng thành của Phước Long; những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong thị xã trong quá trình vận động cách mạng giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến kiến quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới. Kết quả nghiên cứu biên soạn tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ và phong trào cách mạng của Nhân dân qua các thời kỳ lịch sử; đồng thời góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống và bồi đắp tình cảm cách mạng, lòng tự hào và lòng tin của nhân dân với Đảng, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Cùng với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, Phước Long quan tâm chú trọng đến việc giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, môn Lịch sử Đảng trong Trường Chính trị của tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Điều này rất quan trọng, đóng vai trò hết sức to lớn và sống mãi với các thế hệ hôm nay và mai sau, đem lại hiệu quả tốt hơn trong công tác giáo dục truyền thống. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta; cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Những cuốn sách về lịch sử truyền thống xuất bản sẽ là nguồn tư liệu quý báu để tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương.

 Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác giáo dục truyền thống nói riêng. Những năm gần đây, với sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

                                                                                       H. Lan

 

Lượt xem: 114

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif