Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 29

Hôm nay: 1.463

Lượt truy cập: 2.830.012

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Thị xã Phước Long: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ trong tâm năm 2019

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong tâm là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng  ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019 Thị ủy Phước Long chọn 04 nội dung trọng tâm để thực hiện: (1) Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp. (2) Tăng cường sự tham gia của nhân dân trong việc đưa ra các chủ trương phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. (3) Bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đảng viên nghèo, theo Quyết định số 1342-QĐ/TU ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy; xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ tiền sách vở cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ…(4) Tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân theo đầu người, chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: (1) Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; (2) Phát huy dân chủ; (3) Chăm lo đời sống Nhân dân để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Ban Thường vụ Thị ủy căn cứ nội dung chuyên đề năm 2019, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Để các tổ chức cơ sở đảng dễ thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch mẫu dành cho tập thể; cán bộ chủ chốt; đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

phuoc-long.jpg

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, thị xã Phước Long khánh thành Quảng trường 6/1 và Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị đã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, ngành tập trung xác định khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát triển toàn diện về đạo đức, nhân cách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Luôn tôn trọng Nhân dân; Phát huy dân chủ; Chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, trách nhiệm; Đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong việc lễ nghi, khánh tiết; Lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long lắp đặt máy để người dân đánh giá cán bộ, đảng viên tại Trung tâm hành chính thị xã. Để tiếp nhận thông tin đánh giá của người dân về thái độ, tác phong, lề lối, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính của thị xã (hoạt động từ tháng 9/2019), qua đó đã có căn cứ, cơ sở để đánh giá thái độ, chất lượng làm việc phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã với mục tiêu đột phá “phấn đấu thực hiện công tác thu ngân sách tăng 5% trở lên so với tỉnh giao. Tăng cường công tác kiểm soát chi theo đúng chế độ tiêu chuẩn định mức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng bộ công an thị xã với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2019 đó là “đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Do đó trong năm 2019 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, không có điểm nóng xảy ra.

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội thị xã với mục tiêu đột phá “Tăng nhanh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân”. Trong năm 2019 đã tăng thêm được 2.650 người tham gia bảo hiểm so với 2018.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân một số đơn vị, địa phương đã triển khai những giải pháp hiệu quả như: chi bộ Trường Trung học Phổ thông Phước Bình đã lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá thực hiện trong năm 2019 là “Xây dựng lối ứng xử văn minh, lịch sự với phụ huynh học sinh; ứng xử mẫu mực với học sinh” bộ quy tắc ứng xử được xây dựng sát với tình hình thực tế của đơn vị và phù hợp với tình hình hiện nay. Đã góp phần giúp cho giáo viên, nhân viên của nhà trường tháo gỡ những vướng mắc và định hướng về cách ứng xử phù hợp đối với học sinh và phụ huynh. Kết quả năm 2019 không xảy ra vướng mắc hiểu lầm nào giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh, niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường được nâng lên, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.

Kết quả đạt được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình đã xác định rõ những nội dung đột phá, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là tác phong, phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chống bệnh quan liêu, thành tích, hình thức; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm; quyết liệt trong công việc, nói đi dôi với làm.

 Gia Phúc

 

Lượt xem: 256

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif