Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 64

Hôm nay: 487

Lượt truy cập: 2.822.660

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW phải đi vào chiều sâu, thực chất

Sáng 30-5, Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản và Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 13-11-2014 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản, 5 năm qua, Huyện ủy đã ban hành 13 văn bản, UBND huyện ban hành 7 văn bản thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa. Công tác tuyên truyền được triển khai, thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn và đối tượng cụ thể. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương. Huyện cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Công tác đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa được chú trọng thực hiện. Việc xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình được gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh việc phát huy, giữ gìn văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng, các lễ hội dân gian của đồng bào các dân tộc ít người cũng được duy trì và bảo vệ. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa được chú trọng thực hiện. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội huyện và các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, internet, băng đĩa, sách báo, phim ảnh… Kết quả, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 9 điểm dịch vụ internet; thu giữ, tiêu hủy 4.670 băng đĩa không tem nhãn các loại.

New Picture (1).png

 

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức được 64 lớp học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Để tạo những chuyển biến rõ nét, mỗi năm, Huyện ủy Hớn Quản lựa chọn một vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để thực hiện. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản chọn nội dung trọng tâm là tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường sự tham gia của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tăng thu ngân sách. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được chú trọng thực hiện. 3 năm qua, Huyện ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 7 đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên đi vào nền nếp và trở nên thường xuyên hơn.

Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai có nhiều giải pháp tuyên truyền, từng bước đưa Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW đi vào thực tiễn. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai kiến nghị, để việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, cần đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở; có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; hỗ trợ cán bộ làm văn hóa nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực văn hóa…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã tập trung làm rõ công tác triển khai, thực hiện của các đơn vị; nguồn lực đầu tư cho văn hóa, cho việc thực hiện Chỉ thị 05; việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế của các đơn vị. Đồng thời đề nghị đối với Nghị quyết 33-NQ/TW, các đơn vị phải tiếp tục quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là làm tốt công tác quy hoạch, bố trí ngân sách đầu tư cho văn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và chú trọng công tác thanh, kiểm tra. Tăng cường thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. Đối với Chỉ thị 05, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đề nghị các đơn vị sớm khắc phục những hạn chế và triển khai các hoạt động từ tuyên truyền, giáo dục, học tập chuyên đề đến tuyên dương điển hình phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức.

AĐ-ML

Lượt xem: 455

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif