Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 19

Hôm nay: 1.173

Lượt truy cập: 2.841.209

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT đều tăng hàng năm. Tính đến ngày 31/12/2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 84% (vượt chỉ tiêu đề ra); chất lượng khám, chữa bệnh BHYT từng bước được nâng lên; công tác giải quyết các chính sách, chế độ BHYT được triển khai đầy đủ, đúng quy định, kịp thời; công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về BHYT được tăng cường; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân người tham gia BHYT; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm BHYT được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chế độ, chính sách BHYT thực hiện tốt; việc thu, nộp đầy đủ, kịp thời; quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT chặt chẽ, hiệu quả. Các chính sách, chế độ BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu giao cả giai đoạn.

Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHYT tuy có tăng hàng năm, nhưng phần lớn là đối tượng được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nhóm tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người tham gia BHYT;Nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm tuy đã giảm đáng kể nhưng tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn xảy ra; quỹ KCB BHYT từ năm 2016 đến nay vượt dự toán chi KCB BHYT được giao; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chưa được đầu tư thỏa đáng, nhất là tuyến huyện, xã. Thái độ phục vụ người bệnh của một số ít cán bộ y tế thiếu tận tình.

CD06.jpg

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy chỉ đạo: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, địa phương nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng và tổ chức thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả cho các đối tượng là doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện và hộ gia đình. (2) Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; xây dựng lộ trình, chỉ tiêu cụ thể từng năm đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. Cụ thể, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về BHYT, nhất là trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu, lộ trình BHYT, chú trọng công tác giám định BHYT, đảm bảo chi phí BHYT được kiểm soát chặt chẽ, thanh toán đúng quy định, tránh sự lạm dụng trong khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát về thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, kịp thời đề xuất phương thức, nội dung, nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác BHYT trong tình hình mới. (3) Tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác BHYT; tiếp tục đổi mới, chấn chỉnh phong cách phục vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm nhiệm vụ BHYT, BHXH, đáp ứng sự công bằng trong khám, chữa bệnh BHYT ở các tuyến, nhất là tuyến xã. (4) Đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng hệ thống BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHYT. (5) Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình và xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về BHYT./.

                                                                              Minh Tuấn

 

Lượt xem: 410

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h45 ngày 30/9/2020:

- Thế giới: 33.776.995 người mắc, 1.010.564 người tử vong.
- Việt Nam: 1.094 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 1.007). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif